Syyskokouksen 27.11.2012 päätökset

Syyskokouksen 27.11.2012 päätökset

Seuran liikunta- ja urheilumuodot toimikaudella 2013 ovat suunnistus, hiihtosuunnistus, tarkkuussuunnistus ja pyöräsuunnistus. Uutena lajina tarkkuussuunnistus.

Seuran jäsenmaksut toimintakaudella 2013 ovat:
–       Aikuinen 50 euroa
–       Nuori (D/H20-sarjalainen tai nuorempi) 40 euroa
–       Perhe 150 euroa. Maksu sisältää vanhemmat ja samassa osoitteessa asuvat H/D20-ikäiset ja sitä nuoremmat perheen lapset
–       Kannatusjäsenmaksu 150 euroa.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin.

Johtokunnan kokoonpano on  Marco Halén (pj), Akseli Galkin, Vesa Hursti, Harri Jakobsson, Erno Puupponen, Aleksi Simola ja Petri Vesanto.

Toiminnantarkastaja on Olli Heikkinen ja hänen varamiehensä Harri Paakkulainen.

Pöytäkirja luettavissa EsSun Sisimmässä.