Nuorison harjoitusohjeet

Tälle sivulle on koottu nuorison harjoitusohjeita vapaaehtoisvalmentajien tueksi. Harjoitusohjeiden tavoitteena on tukea seuran vapaaehtoisvalmentajien osaamista ja helpottaa harjoituksen valmistelua valmiin materiaalin pohjalta. Ohjeet on valmisteltu yhdessä Essun nuorisojaoksen, urheilijoiden ja palkatun henkilöstön kanssa.

Suunnistuskoulun manuaali

Essun Suunnistuskoulun opetusohjelma rakentuu tämän manuaalin pohjalta. Jokaiselle harjoitukselle on määritetty teema ja eri ikäryhmien osaamistavoitteet. Yksittäisen harjoituskerran vastuuvalmentaja voi hyödyntää materiaalia suunnitellessaan harjoituskerran ratoja ja rakennetta (tiedostojen ensimmäinen sivu). Ryhmäkohtaiset sivut, joihin on avattu harjoituksen tarkempi sisältö ja teoriaosuuden keskeiset pointit, voi tulostaa mukaan harjoitukseen jaettavaksi muille ohjaajille.

 1. Suunnistuskartta ja ratamerkinnät
 2. Kartan suuntaus
 3. Kartalla pysyminen
 4. Reitinvalinta (polut)
 5. Maaston muodot
 6. Rastityöskentely
 7. Reitinvalinta maastokohteiden avulla
 8. Ennakointi ja havainnointi
 9. Sprinttisuunnistus
 10. Viestisuunnistus
 11. Yösuunnistus

 

 

Oheisharjoitteet

Suunnistusharjoittelun lisäksi on tärkeää, että nuorisotreenien sisältö on monipuolinen, jolloin saadaan vahvistettua myös muita ominaisuuksia kuin kartanlukua ja kestävyyttä. Lasten ja nuorten harjoituksissa tärkeitä teemoja ovat nopeus, ketteryys, liikkuvuus ja lihaskunto sekä tietysti sosiaalisuus ja hauska yhdessä olo. Kaikkiin suunnistuskoulun harjoituksiin yhdistetään oheisharjoitteita, joihin saat ideoita Essun Oheisharjoitepankista.

Talviharjoittelu

Oheisharjoitepankin ideoita voi hyödyntää myös talviharjoittelussa. Näiden lisäksi karttatuntumaa on hyvä pitää yllä kuivaharjoittelulla, johon löytyy ideoita esimerkiksi täältä. Myös monet kesällä käytettävät oheisharjoitteet, jotka löytyvät oheisharjoitepankista, kuten tötsäsuunnistus, värisuunnistus ja leimausrata, sopivat talvikaudella sisätiloissa toteuttaviksi.