Stipendit

Espoon Suunta tukee valmennusryhmä eGroup urheilijoiden valmentautumista:

  • Valmennusstipendeillä
  • Maajoukkuetoiminnan tukistipendeillä
  • Menestysstipendeillä

Valmennusstipendi on tarkoitettu tukemaan urheilijan valmentautumista ja osallistumista Essun järjestämään toimintaan. Valmennusstipendillä voi kattaa Essun järjestämän valmennustoiminnan, Essun järjestämille kilpailumatkoille osallistumisen ja Essun joukkueissa kilpailemisen kustannuksia. Valmennusstipendiä ei voi saada rahana. Valmennusstipendien tarkoitus on tukea taloudellisesti urheilijoiden harjoittelua ja kannustaa urheilijoita. Tavoitteena on, että valmennusstipendeillä on kärkiurheilijoille taloudellisesta vaikuttavuutta. Pienimmät valmennusstipendit ovat ensisijaisesti kannustavia. Stipendiharkinnassa otetaan huomioon urheilijan kehittymispotentiaali ja merkitys Essulle ja myös tuen merkitys urheilijalle. Valmennusstipendit myönnetään lähtökohtaisesti vuoden alussa. Menestysstipendi on käytettävä sen vuoden kustannuksiin, jolle se on myönnetty.

Maajoukkuetoiminnan tukistipendeillä tuetaan taloudellisesti urheilijan osallistumista Suomen maajoukkueiden toimintaan. Maajoukkuestipendit myönnetään vuoden lopulla ja ne voi myöntämisen jälkeen lunastaa maajoukkuetoiminnasta aiheutuneiden kulujen kuitteja vastaan. Tavoitteena on, että maajoukkuestipendeillä on Essun kärkiurheilijoille taloudellista vaikuttavuutta.

Menestysstipendit myönnetään kilpailukauden menestyksen perusteella vuoden lopulla. Menestysstipendien tarkoitus on ensisijaisesti kannustaa menestyneitä urheilijoita. Menestysstipendillä voi kattaa Essun järjestämän valmennustoiminnan, Essun järjestämille kilpailumatkoille osallistumisen ja Essun joukkueissa kilpailemisen kustannuksia. Menestysstipendiä ei voi saada rahana. Menestysstipendi on käytettävä viimeistään myöntämisvuotta seuraavan vuoden aikana.