Espoon Suunta ry:n kevätkokous ja talvikauden palkintojenjako 14.4.2016

Kutsu Espoon Suunta ry:n kevätkokoukseen

Paikka: Espoon Suunnan maja, Kylänvanhimmanpiha
Aika:
torstai 14.4.2016 klo 18.00-

Asialista

1. Kokouksen avaus

2.Valitaan kokoukselle – puheenjohtaja – sihteeri – kaksi pöytäkirjan tarkastajaa – ääntenlaskijat

3. Todetaan läsnäolvat äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien antama lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

7. Käsitellään johtokunnan tai jäsenten 11 pykälän mukaisesti vireille panemat muut asiat

8. Kokouksen päättäminen

Toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen voi tutustua

Seuratoiminta/Essun Sisin/Asiakirjoja -kansiossa ennen kokousta.

Kevätkokouksen jälkeen talvikauden palkintojenjakotilaisuus n. klo 19.00 alkaen.

Tervetuloa !

Johtokunta