käyttöehdot

Käyttöehdot

Espoon Suunta Ry:n  (jäljempänä ”EsSu”) verkkopalvelu on EsSu:n tuottama ja pääasiallisesti osoitteessa www.espoonsuunta.fi julkaisema palvelu (jäljempänä ”Palvelu”). Palvelun julkaisemisessa voidaan käyttää myös muita verkkotunnuksia EsSu:n valinnan mukaan. Näitä käyttöehtoja sovelletaan EsSu:n ja palvelun käyttäjän välillä EsSu:n tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin, sekä palvelun verkkoversioon että mobiiliversioon.

Käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot käyttämällä palvelujamme.

EsSu:n verkkopalvelujen käyttäjä sitoutuu noudattamaan voimassa olevia käyttöehtoja. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä käyttöehdoissa kaikkia EsSu:n tuottamia tai internetissä ylläpitämiä verkkopalveluita, kuten www.espoonsuunta.fi.

EsSu varaa oikeuden ilman ennakkoilmoitusta muuttaa espoonsuunta.fi -verkkopalvelun käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä palveluita tai lakkauttaa palvelun. EsSu:lla on myös oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi.

EsSu ei vastaa kolmannen osapuolen julkaisemista materiaaleista, joihin on linkkejä tämän verkkopalvelun sivuilla.

Palvelujen käyttö

Palvelun käyttö edellyttää internet-selainta sekä asianmukaisia tietoliikenneyhteyksiä, joista aiheutuvat kustannukset maksaa palvelun käyttäjä. Ohjelmien virheettömyyttä tai keskeytyksetöntä toimivuutta ei taata. EsSu ei vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käytettävälle tietokonejärjestelmälle tai siinä oleville tiedoille mukaan lukien tietoturvallisuusriskit (virukset, tietovarkaudet yms.).

espoonsuunta.fi -verkkopalvelua saadaan käyttää vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Materiaalin käyttäminen on sallittua ilman erillistä lupaa tekstin osalta, mutta käyttäjän on mainittava oikeudenhaltijan nimi. Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat EsSu:lla tai muilla Palveluun tietoa tuottavilla tiedontuottajilla. EsSu pidättää itsellään kaikki oikeudet Palvelun sisältöön ja muutoksiin, ellei Palvelussa toisin ole mainittu.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään espoonsuunta.fi -verkkopalvelua lakien, asetusten, viranomaismääräysten sekä hyvän tavan mukaisesti. Käyttäjä voidaan saattaa vastuuseen espoonsuunta.fi -verkkopalvelun lainvastaisesta käytöstä tai näiden käyttöehtojen rikkomisesta.

Verkkopalveluun ei saa lähettää rasistisia, toisen henkilön kunniaa loukkaavia tai muutoin sisällöltään lainvastaisia viestejä. Verkkopalvelua ei saa kuormittaa lähettämällä roskapostia, ketjukirjeitä ja sähköpostimassalähetyksiä (spamming) tms. eikä käyttäjä saa antaa harhaanjohtavaa tietoa henkilöllisyydestään ja sähköpostiosoitteestaan. Käyttäjän lähettämä materiaali ei saa sisältää viruksia tms. ohjelmistoja, jotka estävät tai vaikeuttavat verkkopalvelun käyttöä.

Henkilötietojen käsittely

espoonsuunta.fi -verkkopalvelun ylläpitämisessä noudatetaan henkilötietolakia ja palvelun tietosuojaselostetta. Sähköpostiosoitetta tai muita yhteystietoja kysytään, mikäli kysymyksiin tai palautteeseen halutaan vastausta. Verkkopalvelun kehittämistä varten sen käytöstä kerätään yleisiä tilastollisia tietoja, kuten käyttäjän IP-osoite, verkkosivuilla käynnin kellonaika, sivut, joilla on vierailtu ja selaintyyppi, jota on käytetty.

Tekijänoikeudet

espoonsuunta.fi -verkkopalvelun omistusoikeus samoin kuin verkkopalveluun liittyvät tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat EsSu:lle. Verkkopalveluun sovelletaan tekijänoikeuslakia ja muita tekijänoikeutta koskevia säännöksiä ja määräyksiä. EsSu vastaa Palveluun itse tuottamansa aineiston sisällöstä, tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. EsSu ei vastaa Palvelun muusta sisällöstä eikä muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä.

Sivuilla olevien valokuvien käyttöoikeudet ovat EsSu:lla.

Tietoturva

EsSu edellyttää espoonsuunta.fi -verkkopalvelun käyttäjien olevan käyttöä aloittaessaan tietoisia siitä, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät koskaan ole täysin tietoturvallisia. Käyttäessään espoonsuunta.fi -verkkopalvelua, käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan ylläpitämisestä.

Henkilötietojen käyttö

EsSu käsittelee rekisteröityneiden Käyttäjien henkilötietoja Palvelun tietosuojaselosteen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Tietosuojaseloste

Käytetäänkö sivustoilla evästeitä ja mitä ne ovat?

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla.

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet. Evästeiden avulla voimme lisäksi kerätä tietoja siitä, miten ja milloin palvelujamme käytetään: esimerkiksi miltä sivulta käyttäjä on siirtynyt palveluun, milloin ja mitä www-sivujamme käyttäjä on selannut, mitä selainta käyttäjä käyttää, mikä on käyttäjän näytön resoluutio ja käyttöjärjestelmä sekä mikä on käyttäjän mobiilipäätelaitteen operaattori. 

Evästeet eivät liiku verkossa itsekseen, vaan ne asetetaan käyttäjän päätelaitteelle ainoastaan käyttäjän kutsuman sivuston mukana. Vain evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai virusten levittämiseen.

Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden tai muiden tekniikoiden avulla, eikä sivustomme voi tietää esimerkiksi käyttäjän sähköpostiosoitetta, ellei käyttäjä itse ole sitä antanut. Yksityisyydensuojaa koskeva lainsäädäntö ja kunkin palvelun rekisteriseloste huomioon ottaen voidaan evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla saatua tietoa liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin.

Mihin tarkoitukseen evästeitä käytetään?

Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi. Lisäksi voimme hyödyntää evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita palveluidemme kävijämäärien tilastollisessa seurannassa. 

Onko mahdollista, että joku muu taho kerää tietoja verkkovierailustani Essu:n sivustolla?

Palveluissamme voi olla käytössä ns. yhteisöliitännäisiä, kuten Facebookin tykkää-painike. Esimerkiksi Facebookin yhteisöliitännäisten painikkeet saattavat näkyä osassa palveluitamme, mutta niiden sisältö tulee suoraan Facebookista. Kun kävijä vierailee palvelussamme, Facebookin yhteisöliitännäinen tunnistaa, että käyttäjä on kirjautuneena Facebookiin, ja tällöin sivu näyttää räätälöidyn sisällön liitännäisessä, ikään kuin käyttäjä olisi sivustolla Facebook.com. Jos käyttäjä ei ole kirjautunut Facebookiin, yhteisöliitännäiset eivät näytä räätälöityä sisältöä. Facebook voi kerätä tietoa kävijän vierailusta kulloinkin voimassaolevien yksityisyydensuojaa koskevien ehtojensa mukaisesti. Facebook ei luovuta keräämiään tietoja Essu:lle, ellei käyttäjä ole antanut tähän nimenomaista suostumustaan. 

Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin, mutta emme vastaa näiden sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

Evästeiden ja muiden tekniikoiden estäminen

Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen sekä evästeiden poistaminen saattavat vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen.

Palvelun käytettävyys

EsSu pyrkii pitämään verkkopalvelunsa käyttäjän käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. EsSu ei kuitenkaan vastaa mahdollisista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, teknisistä vioista tai huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä. EsSu ei ole vastuussa, mikäli verkkopalveluun sisältyvä tai sen kautta löytyvä muu tieto muuttuu tai katoaa.

Muut ehdot

Palvelu sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.

Palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, poislukien lainvalintaa koskevat säännökset. Palvelun käyttöä koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Tekniset tiedot

Sivustoa suunniteltaessa on pyritty ottamaan huomioon yhteensopivuus eri käyttöjärjestelmien ja selainten kanssa. Sivusto toimii useimmilla uudehkoilla selainohjelmistoilla, sekä mobiililaitteilla että eri tietokoneilla ja tableteilla.

1o. Voidaanko näitä käyttöehtoja muuttaa?

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön säännöllisesti.

Mihin voin ottaa yhteyttä?

Käyttäjä voi lähettää näihin käyttöehtoihin liittyvät tiedustelut osoitteeseen webmaster@espoonsuunta.fi