Ratamestarin lausunto

UUDENMAAN ALUEEN ORAVAPOLKUKILPAILU 10.8.2020 (AOK)

RATAMESTARIN LAUSUNTO

Vuoden 2020 Uudenmaan alueen oravapolkukilpailu käydään Espoon keskuspuiston alueella. Keskuspuisto on tyypillinen ulkoilualue, joka on ollut ahkerassa käytössä kevään ja alkukesän poikkeusoloissa. Maastossa on paljon polkuja ja ulkoiluteitä, sinne on myös muodostunut uusia kulku-uria runsaan käytön seurauksena. Näistä uusista urista vain selkeimmät ja oleellisimmat ovat päivitetty karttaan.

Radat tarjoavat eri tasoisia reitinvalintoja, joko etenemällä haastavampaa reittiä tai valitsemalla varmemman reitinvalinnan. HD14 ja HD16 sarjojen toiselta (2:lta) rastilta on pakollinen viitoitus leveän ojan ylitykseen, tarjoaa myös parhaat mahdolliset reitinvalinnat seuraaville rastille, noudata viitoitusta! Kaikki radat alittavat maaston halki kulkevat Finnoontien. Alikulun itäpuolella on kaikilla sarjoilla yhteinen rasti, jossa kaksi leimasinta, kilpailijat voivat leimata kummalla tahansa leimasimella. Sama koskee myös viimeistä rastia. Vaikka alikulku on leveä, on siellä varottava vastaantulijoita, käytä oikeaa reunaa. Myös maastossa saattaa liikkua muita liikkujia, kunnioita muita ja muistakaa varoetäisyydet.

 

Kai Hilo