Espoon Suunta ry:n kevätkokous 26.3.2019

Kevätkokouksen esityslista PDF-muodossa

Paikka: Espoon Suunnan maja, Kylänvanhimmanpiha

Aika: Tiistai 26.3.2019 klo 18.30-

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus

2.Valitaan kokoukselle – puheenjohtaja – sihteeri – kaksi pöytäkirjan tarkastajaa –
ääntenlaskijat

3. Todetaan läsnäolvat äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien
antama lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

7. Käsitellään johtokunnan tai jäsenten 11 pykälän mukaisesti vireille panemat muut
asiat

8. Päätetään kokous

Kokoukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä EsSun sisimmässä alkaen 11.3, kohdassa Asiakirjoja. Tervetuloa!