Puheenjohtajan ajatuksia Espoon Suunnan toiminnasta ja suuntaviivoista vuoteen 2021 valmistauduttaessa

Vuosi 2020 on ollut ensimmäinen vuoteni seuran puheenjohtajana. Vuosi on toteutunut hyvin erilaisena, kuin mihin olimme varautuneet. Pandemia on rajoittanut merkittävästi toimintaamme, mutta myös tuonut lisää suunnistusharjoituksia omatoimisuunnistuksen kautta. Vuosi 2020 on ollut ensimmäinen vuosi, kun seurassamme on ollut Toiminnanjohtaja kehittämässä ja organisoimassa seuratoimintaamme. Tämä on mielestäni ollut erittäin onnistunut muutos etenkin näinä poikkeuksellisina aikoina, vaikka osa suunnitelluista tapahtumista onkin jouduttu perumaan.

Olen yhdessä johtokunnan ja toiminnanjohtajan kanssa lähteneet kesällä miettimään vuoden 2021 toimintaa. Tässä kirjoituksessa avaan muutamaa asiaa tulevat näkymään vuoden 2021 toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa, jotka tulemme käsittelemään seuran syyskokouksessa marraskuussa. Näitä asioita ovat Essun toiminta-ajatus ja visio, Mitä harrastusmahdollisuuksia suunnistusseura tarjoaa sekä Miten seuramme toiminta toteutetaan.

Essun toiminta-ajatus ja visio:

Espoon Suunnan toimintalinjassa on määritetty toiminta-ajatukseksi ”Espoon Suunta on espoolainen suunnistuksen erikoisseura, jonka tavoitteena on edistää suunnistusharrastusta Espoossa ja lähialueilla. EsSu haluaa laadukkaan nuoriso- ja valmennustoiminnan myötä kehittää kansainvälisen tason kilpasuunnistajia ja menestyä seurana suurviesteissä. EsSu haluaa olla myös koko perheen seura, jossa kaikki jäsenet viihtyvät toimiessaan yhdessä muiden saman henkisten kanssa.”

Lisäksi on määritelty visioksi:

  • Espoon Suunta on suunnistusseura, jossa kaikki jäsenet viihtyvät toimiessaan yhdessä muiden saman henkisten kanssa.
  • Lasten liikuntatoiminta on monipuolista ja motivoivaa.
  • Nuorisotoiminta on korkeatasoista ja antaa nuorille urheilijoille hyvän pohjan elinikäiselle harrastukselle ja mahdollisuuden kehittyä aina aikuistason kansainväliselle huipulle asti.
  • Valmennustoiminta on kattavaa ja ottaa huomioon urheilijoiden kehitysvaiheet nuoresta urheilijasta huipulle. Essussa on menestykseen kannustava ilmapiiri sekä taito, tekijät ja taloudelliset edellytykset huippu-urheilijoiden valmennukseen, leiritykseen ja kilpailutoimintaan.
  • Essun urheilijoita on maajoukkueissa ja Essu menestyy suurviesteissä.
  • Essu on seura, joka on tunnettu hyvin järjestetyistä kilpailuista, hyvistä kartoista ja mukavasta seuratoiminnasta.
  • Essussa on myös laaja aktiivinen ryhmä vanhempia suunnistajia. Kaiken tasoiset ja ikäiset urheilijat tukijoukkoineen viihtyvät harrastuksensa parissa, riippumatta siitä onko tavoitteena kilpailumenestys vai hauska harrastus.

Mielestäni nämä voimassaolevat kirjaukset luovat edelleen hyvän pohjan toiminnallemme. Linjauksissa kuvastuu Essun ajatus siitä, että haluamme edistää suunnistamisen harrastamista laajasti. Meille on tärkeää lasten, nuorten ja perheiden yhteinen suunnistusharrastus, mutta toisaalta meille on tärkeää myös olla kilpasuunnistusseura. Monelle kaltaiselleni harrastajalle on palkitsevaa nähdä paljon lapsia ja perheitä omissa tapahtumissamme, viikonloppujen kilpailuissa sekä kesällä rastiviikoilla. On myös innostavaa seurata kilpailuissa tai ”televisiosta” parhaiden suunnistajiemme kamppailua Suomen ja maailman parhaita suunnistajia vastaan päällään Essun tai Suomen edustusasu. Suunnistamisen harrastaminen on muutakin kuin itse suunnistamista ja seuratoiminta luo mahdollisuuksia elämyksille, joita ei voi saada ilman suunnistusseuraa.

Seuraavaksi kuvaan kahta seuratoiminnan näkökulmaa: ”Mitä harrastusmahdollisuuksia suunnistusseura tarjoaa” sekä ”Miten seuramme toiminta toteutetaan”. Tavoitteena on varmistaa, että kaikilla seuramme toiminnassa mukanaolevilla on hyvä käsitys siitä, miten toimintamme on järjestetty.

Mitä harrastusmahdollisuuksia suunnistusseura tarjoaa

Meitä Essun jäseniä on noin 600. Lähes kaikkia kiinnostaa itse suunnistaminen, mutta seura tarjoaa myös muita syitä olla mukana toiminnassamme. Mielestäni on tärkeää, että meillä on yhteinen ymmärrys siitä mitä kaikkia mahdollisuuksia seura tarjoaa suunnistuksen harrastamiseen. Seuraavassa kuvassa olen kuvannut kahta päälinjaa harrastamisen alueelle: Suunnistaminen ja Suunnistamista tukeva toiminta.

Suunnistaminen

Suunnistusta tukeva toiminta

Lasten suunnistuskoulu

Lasten ja nuorten ohjaaminen

Nuorten harraste- ja kilpasuunnistus

Kilpasuunnistajien ohjaaminen ja valmentaminen

Aikuisten harraste- ja kilpasuunnistus

Karttojen piirtäminen ja ratojen suunnittelu

Kilpasuunnistus kansallisella ja kansainvälisellä tasolla

Tapahtumien järjestäminen

Tulos- ja seurantajärjestelmien kehittäminen

 

Mielestäni suunnistusseuran vetovoima on siinä, että se tarjoaa elämyksiä suunnistamisessa ja suunnistusta tukevassa toiminnassa. Tunnen henkilöitä seurassamme, joiden mielestä suunnistusta tukevan toiminnan tekeminen on palkitsevampaa kuin itse suunnistaminen. Henkilökohtaisesti nämä molemmat puolet ovat aika lailla tasapainossa. Kuitenkin parhaimmat muistot löytyvät suunnistusta tukevan toiminnan toteuttamisesta, kuten monista nuorten harjoitusten ja eAdventureiden järjestämisestä sekä osallistumisesta nuorten viestitapahtumien valvontaan ja järjestelyihin. Tosin olihan sekin hienoa, kun pääsi juoksemaan Pöytyän SM viestissä miesten pääsarjan ankkurina. Toivoisin, että yhä useampi pääsisi jatkossa osallistumaan suunnistamisen lisäksi haluamallaan tavalla myös suunnistusta tukevan toiminnan toteuttamiseen ja saamaan siitä positiivisia kokemuksia.

Seurassamme on paljon tehtäviä, joissa näitä pääsee kokemaan. Haasteena on se, että seuralaisen voi olla vaikea tietää mitä tehtäviä on, mitä osaamista tehtävä edellyttää, mikä on tehtävään sitoutuva aika ja milloin tehtävä pitää tehdä. Tätä varten olemme tekemässä jokaiselle osa-alueelle kuvaukset tehtävistä sekä niihin liittyvät työohjeet ja saatavissa olevan koulutuksen. Parhaiten tämä on nyt toteutettu nuorisotoiminnassa, jossa on monta aktiivista toimijaa suunnistuskoulua edistämässä. Toiminnassa on hyvä yhteishenki, toiminta on kuvattu ja ohjaajille on säännöllisiä suunnistusliiton koulutuksia. Tavoitteena on, että materiaali on jatkossa julkisesti saatavilla, jotta kuka tahansa voi katsoa olemassa olevat tehtävät, tietää annettavan koulutuksen sekä tietää keneen olla yhteydessä. Tällöin kaikille olisi täysin selvää se, millaisia tehtäviä seuratoiminnassa on mahdollista tehdä.

Mielenkiintoisia tehtäviä on suunnistuksen ohjaamisen sekä valmentamisen, karttojen piirtämisen, ratojen suunnittelun, tapahtumien järjestämisen sekä tulos- ja seurantajärjestelmien käytön parissa. Monilla meistä on jo olemassa olevia taitoja, joita voi käyttää seuratoiminnassa, mutta seuratoiminta antaa myös mahdollisuuden oppia uusia asioita oman mielenkiinnon mukaan. Tavoitteena uudenoppimisessa luoda helppo polku, jolloin uusien tehtävien kokeileminen olisi ainakin helppoa ja kehittymisen polku olisi selvä.

Uskon yhdessä tekemisen ja uusien ihmisten tapaamisen parantavan entisestään seuramme yhteishenkeä.

Miten seuramme toiminta toteutetaan

Toimintamme on toteutettu Espoon Suunta Ry:n ympärille. Koska olemme rekisteröity yhdistys, on meidän noudatettava yhdistyslakia sekä sääntöjämme. Nämä luovat meille toimintamallin, jossa on määritelty johtokunnan (yrityksissä hallitus) ja sen puheenjohtajan tehtävät yhdistyksen toiminnan järjestämisessä. Seurallemme tehdään vuosittain toimintasuunnitelma, jossa on määritelty seuraavan vuoden toiminnan tavoitteet. Toimintasuunnitelman hyväksyy vuosittain seuran syyskokous ja sen toteuttamisesta vastaa johtokunta yhdessä palkattujen henkilöiden sekä vapaaehtoisten seuralaisten kanssa.

Uskon, että kaikille ei ole selvää, miten näihin tehtäviin valikoituu se joukko, joka nyt näitä tehtäviä toteuttaa ja miten itse pääsee halutessaan mukaan toimintaan. Seuraavaksi yritän selventää johtokunnan, palkattujen henkilöiden sekä vapaaehtoisten rooleja.

Johtokunta valitaan vuosittain seuran syyskokouksessa marraskuussa. Tavoitteena on, että noin puolet johtokunnan jäsenistä on erovuorossa vuosittain ja näin vastuutehtävissä olisi sopivasti uudistumista vuosittain. Syyskokouksessa seuran jäsenet tekevät ehdotukset johtokunnan jäseniksi ja valitsevat johtokunnan. Johtokunnan jäsen vastaa vastuualueensa toimintasuunnitelmasta sekä toiminnan järjestämisestä toimintasuunnitelman mukaiseksi. Johtokunnan jäsen ei tee vastuualueensa asioita, vaan jakaa tehtävät sopiviksi kokonaisuuksiksi sekä kokoaa ryhmän, jonka kanssa toiminta toteutetaan.  Johtokunnassa on eri vastuualueita, joita meillä on nyt Nuorisotoiminta, Valmennustoiminta, Kilpailut ja kartoitus, Seuratoiminta, Viestintä sekä Koulutus.

Nämä vastuualueet elävät vuodesta toiseen ja seuraavaan johtokuntaan tullaan Pekka Larmalan vastuualue kilpailut ja kartoitus jakamaan kahdeksi eri vastuualueeksi: Tapahtumien järjestäminen sekä Kartoitus, ratasuunnittelu ja maankäyttösuhteet. Toivon näistä pienemmistä kokonaisuuksista olisi entistä mukavampi vastata ja että saisimme lisää tekijöitä mukaan aktiiviseen joukkoomme. Lisäksi nykyisistä johtokuntavastuullisista on päättymässä Nuorisotoiminnan (Jukka Pirilä), Valmennustoiminnan (Petri Vesanto) sekä Viestinnän (Maija Raasakka) kausi ja haemme myös näihin uusia kiinnostuneita vetäjiä.

Palkattuja henkilöitä seuralla on tällä hetkellä kolme: Toiminnanjohtaja (täysipäiväinen) Kari-Pekka Seppänen, Suorituskykyvalmentaja (tuntityö) Miia Niittynen sekä Kartoittaja (tuntityö) Matti Toivanen. Näitä tehtäviä yhdistää se, että tehtävät vaativat osa-alueen syvällistä ammattitaitoa, perustuvat aina seuran toimeksiantoon ja ne on toteuttava seuran ilmoittamassa aikataulussa. Tehtävät vaativat usein työn tekemistä päiväaikaan ja näin ovat hankalia toteuttaa vapaaehtoisvoimin. Palkatut henkilöt työskentelevät aina johtokunnan jäsenen vastuualueella ja ovat kriittinen osa toimintasuunnitelman toteuttamista. Tavoitteena on, että palkatut henkilöt tekevät sellaisia tehtäviä, että seuran vapaaehtoisten olisi entistä mukavampi toteuttaa omia roolejaan sekä oppia ammattilaisilta taitoja oman suunnistusharrastuksen kehittämiseksi.

Toiminnan jatkuva kehittyminen vaatii pitkäjänteistä työtä ja jatkuvuutta. Seurassamme on ollut helppoa saada vapaaehtoisia tekijöitä yksittäisin tehtäviin, mutta arjen kiireet aiheuttavat sen, että paljon aikaa vievään toiminnan kehittämiseen ja koordinointiin on vaikea löytää vapaaehtoisia tekijöitä. Toiminnanjohtajan palkkaaminen on tehnyt seuratoiminnan kehittämisestä jatkuvampaa, mikä on näyttäytynyt suurempana määränä seuran tapahtumia, varainhankinnan parantumisena sekä se on tehnyt myös omasta roolistani helpomman. Vastaavasti uskon, että nuorten ohjaamisen ja kilpaurheilijoiden valmennuksen parissa toimintamme nousisi uudelle tasolle, jos panostaisimme enemmän ammattimaiseen toiminnan kehittämiseen, jolloin saisimme toteutettua hyvät suunnitelmamme. Valmennuksen alueella on siksi valmisteilla esitys osa-aikaisen valmennuspäällikön palkkaamisesta, mikä tulee osaksi toimintasuunnitelmaa ja talousarviota ja esitetään seuralle päätettäväksi syyskokouksessa marraskuussa. Tavoitteena on kattaa tästä syntyvät kustannukset toiminnanjohtajan mahdollistamalla kasvaneella varainhankinnalla.

Olemme lisäksi työllistäneet tämän vuoden aikana satunnaisesti seuralaisia (lähinnä nuoria) tuntitöihin, joissa olemme toteuttaneen Espoon Kaupungin korvausta vastaan projekteja kartoitukseen sekä koululaisten ja päiväkotien suunnistuksen ohjaamista.

Vapaaehtoiset ovat menestyvän seuratoiminnan ehdoton edellytys. Koska toiminta on vapaaehtoista, on sen tuotava hyvää mieltä tekijälleen. Toisaalta voimme toteuttaa vain sitä toimintaa seuralaisille, johon meillä on vapaaehtoisia tekijöitä. Kunkin johtokunnan jäsenen vastuualueella on useita tehtäviä, joihin tarvitaan vapaaehtoisia, jotta toiminta saadaan toteutettua. Tavoitteena on, että nämä tehtävät olisivat sellaisia, että niitä tekevät vapaaehtoiset saavat positiivisia kokemuksia niiden toteuttamisesta. Tätä edesauttaa se, että jatkossa tehtävät on kuvattu, niihin annetaan riittävä opastus ja että tehtävät eivät vie kohtuuttomasti aikaa. Näin suunnistamisen harrastamisesta tulle kokonaisvaltaisempaa, kuten edellisessä kokonaisuudessa kuvasin.

Itse olen aloittanut suunnistusharrastuksen 10 vuotta sitten nuorten lamppulenkkien vetäjänä ilman suunnistustaustaa, minkä jälkeen innostuin myös itse suunnistamisesta. Tämän jälkeen on tullut tehtyä kaikenlaisia mukavia tehtäviä nuorten ohjaamisen, kilpailujen järjestämisen ja seuran hallinnon parissa. Kaikki eivät pidä kaikista tehtävistä, mutta olen huomannut, että meillä on kuitenkin kiinnostuneita henkilöitä kaikkiin tehtäviin, kunhan tehtävät on selvästi kuvattu. Onneksi meillä on myös paljon niitä, jotka innostuvat tehtävistä, vaikka sitä ei ole hyvin kuvattu, mutta toivon että jatkossa tämä ominaisuus ei olisi edellytys tulla mukaan toimintaan.

Alla olevassa taulukossa on esimerkkejä tehtävistä, joita seurassa me vapaaehtoiset teemme. Moni meistä toimii useammassakin tehtävässä, mutta kukin oman halunsa ja aikataulunsa mukaisesti. Uskon, että tulevaisuudessa mukaan on entistä helpompi tulla, mutta jo nyt voi kysyä toiminnassa mukana olevilta tai johtokunnan jäseneltä itseään kiinnostavista tehtävistä.

 

Vastuualue

Esimerkkejä vapaaehtoisista toimihenkilöistä ja tehtävistä

Nuorisotoiminta

Suunnistuskoulun apuohjaaja

Suunnistuskoulun ohjaaja

Suunnistuskoulun rehtori

Suunnistuskoulun ratojen suunnittelu

Suunnistuskoulun retkien järjestely

Suunnistuskoulun tiedotus

Rastien vienti, haku ja RR -nauhan kelaus

Varustekirppis

Lisenssien hankinta ja Irman -helpdesk

eGroupJr ohjaaja

eGroupJr juoksuvalmennus

eGroupJr kokonaisvastuu

eGroupJr leirit

Pokaalijahdin kokonaisvastuu

Pokaalijahdin lähtö

Pokaalijahdin maali

Viestivalitsija

Valmennustoiminta

Ryhmän vastuuvalmentaja

Taitoharjoitusten suunnittelu

Fyysisten harjoitusten vetäminen

Kilpailujen valmistavat harjoitukset

Rastien vienti ja haku

Viestivalinnat

Viestintä ja tiedotus

Majoitusjärjestelyt

Matkajärjestelyt

Talous

Harrastesuunnistus

Harrasteryhmän vetäjä

Harrasteryhmän ohjaaja

Harrasteryhmän tiedotus

Kuntorastien vastaava

Kuntorastien toteutus

Kuntorastien viestintä

Tapahtumien järjestäminen

Kilpailun johtaja

Ratamestari

Tulospalvelu

Maali ja lähtö toimitsijat

Tapahtumakeskuksen rakentaminen

Viestintä ja tiedotus

Rastipukkien rakentaminen

Rastien vienti

Ensiapu

Info

Kahvilan toiminnon

Parkkeerauksen ohjaus

Kartoitus, ratasuunnittelu ja maanomistajasuhteet

Kartoittamisen suunnittelu

Kartoitus

Ratamestarit

Karttojen hallinta ja rekisteröinti

Maanomistajalupien hallinta

Seurojen karttayhteistyö

Seuran muut tehtävät

Viestintä mm. verkkosivut

Jäsenrekisterin ja Irman ylläpito

Laskujen maksaminen ja jäsenten laskutus

Suunnistusliiton ja alueen yhteistyö

Kaluston ylläpito

Seura-asujen hallinta

Majan ylläpito

Tietosuojavastaava

 

Yhteenveto

Tavoitteena on, että saisimme tehtyä seurastamme entistä paremman. Toivottavasti saamme myös lisää jäseniä mukaan toimintaamme sekä aktiivista osallistumisessa syyskokoukseen 19.11. Minuun voi olla myös aina yhteydessä, kun herää kysymyksiä seuran toimintaan liittyen tai jos on kiinnostunut tulemaan mukaan seuratoiminnan järjestämiseen.

T: Pasi Laaksonen
pj@espoonsuunta.fi
050 539 0932