Syyskokouksen anti

Espoon Suunnan varsinainen syyskokous pidettiin torstaina etäyhteydellä. Tilaisuuteen osallistui yhteensä 15 seuran jäsentä keskustelemaan ja kuuntelemaan tulevan kauden toiminnan suunnittelmista johtokunnan esitysten pohjalta.

Syyskokouksen tärkeimmät asiat ensivuoden toiminnan kannalta olivat toimintasuunnitelman ja talousarvion käsittely sekä johtokunnan henkilövalinnat.

Toimintasuunnitelmassa painotettiin, että Espoon Suunta on, ja tulee edelleen olemaan, koko perheen seura, jossa kaikki jäsenet viihtyvät toimiessaan yhdessä muiden saman henkisten kanssa. EsSu haluaa laadukkaan nuoriso-ja valmennustoiminnan myötä kehittää kansainvälisen tason kilpasuunnistajia ja menestyä seurana suurviesteissä. Kuluvana vuonna seuratoiminta otti askeleen kohti ammattimaisempaa suuntaa Toiminnanjohtajan palkkauksella reilu vuosi sitten. Hyvät kokemukset sekä ammattimaistumisen tuomat mahdollisuudet vaikuttivat siihen, että ensi vuodelle onesitettiin osa-aikaisen Valmennuspäällikön palkkausta.

Toiminnan keskipisteenä on jatkossakin nuorisotoiminta ja kilpasuunnistus ja näitä halutaan edelleen kehittää tulevina vuosina aktiivisesti. Valmennuspäällikön tehtävät tukevat erityisesti tämän toiminnan kehittämistä ja koordinointia. Myös harrastesuunnistajien toiminnan ja seuratoiminnan kehittäminen tulevat jatkumaan niin, että aikaisemmin lausuttu koko perheen seura, slogan toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla. Niin että kaikilla on mahdollisuus harrastaa seurassa mielekästä toimintaa mielekkäässä ympäristössä.

Ensi vuodesta alkaen kilpailu ja kartat kokonaisuuksina tullaan jakamaan kahdeksi omaksi osiokseen, johon myös johtokuntaan valittiin uudet vastuuhenkilöt. Kokonaisuudet ovat Tapahtumien ja kilpailujen järjestäminen sekä Kartoitus, maanomistajasuhteet sekä ratamestarikoulutus. Lopuksi vielä mainittakoon, että talousarviota pidetään realistisena ja kuluissa on myös sopeutusvaraa mikäli, korona tilanne jatkuu tai pahenee ensi vuonna.

Johtokunta vuodelle 2021
Toimikausi jatkuu vuodelle 2021: Pasi Laaksonen (PJ) (2020-2021), Milla Lötjönen (2020-2021), Sanna Tervakangas (2020-2021)
Uudelleen valittiin kaudelle 2021 – 2022: Petri Vesanto
Uusina jäseninä johtokuntaan valittiin kaudelle 2021-2022: Jarmo Aho, Virpi Palmen ja Emil Laaksonen