Haku valmennusryhmiin kaudelle 2023 on auki

Haku suunnistuksen valmennus- ja harrasteryhmiin eGroup, eGroupH ja eGroupJr kaudelle 2023 on meneillään ja auki 6.11.2022 saakka. Ryhmien toiminnasta järjestetään infotilaisuudet etäyhteydellä.

eGroupJr on 11-14-vuotiaiden valmennusryhmä ja eGroup on tätä vanhempien juniorien ja aikuisikäisten kilpasuunnistajien valmennusryhmä. eGroupH on nuorten harrasteryhmä.

Edellä mainittujen valmennusryhmien lisäksi Espoon Suunnassa toimii kilpa- ja harrasteyhteisöjä mm. veteraani-, pyörä- ja hiihtosuunnistajille. Nuorten harrasteryhmän lisäksi Espoon Suunnassa toimii aikuisten harrasteryhmä eTreenarit

 

.

eGroupJr

Espoon Suunnan 11-14 (15) – vuotiaiden nuorten ryhmä eGroupJr tarjoaa motivoituneille nuorille suunnistajille laadukkaita harjoituksia, leirejä, kilpailumatkoja sekä ohjeelliset esimerkkiviikko-ohjelmat harjoitusjaksoittain sekä tukea ja opastusta omatoimiseen harjoitteluun.

Ryhmän toiminta jatkuu uuden kauden osalta 1.11.2022. Uudet hakijat voivat kuitenkin tulla tutustumaan eGroupJr:n treeneihin jo lokakuussa, sillä suunnistuskoulu loppuu syyskuun loppuun. Myös ikäryhmästä seuraavaan siirtyvät vuonna 2007-2008 syntyneet ovat erittäin tervetulleita osallistumaan Jr:n treeneihin, kunnes toiminta heidän seuraavassa ryhmässään alkaa.

Ryhmä on tarkoitettu kaudella 2023 sarjoissa HD12 ja HD14 suunnistaville nuorille (2009 – 2012 syntyneet). Vuonna 2008 syntyneet voivat hakea joko eGroupJr-, eGroup- tai eGroupH-ryhmään oman valintansa mukaisesti. Huomatkaa, että tällä lomakkeella haetaan vain eGroupJr-ryhmään! eGroupJr-ryhmään valituille järjestetään aloitusleiri 21.11.2021 (paikka ilmoitetaan myöhemmin).

Ryhmään haetaan täyttämällä tämä lomake 30.10.2022 mennessä. Ensimmäiset valinnat ryhmään tehdään 1.11.2021. Ryhmää täydennetään myöhemmin uusien hakemusten perusteella. Ryhmään valitsemisen edellytyksenä on kyky selviytyä itsenäisesti oman ikäluokan suunnistusradasta sek nuoren oma halu kehittyä urheilijana, osallistua suunnistuksen kilpailutoimintaan Espoon Suunnassa ja sitoutua ryhmän yhdessä laatimiin pelisääntöihin.

Valmennusryhmän maksu vuoden 2022 osalta on 180 EUR (2009-2012 syntyneet) tai 200 EUR (2008 syntyneet). Ero hinnassa johtuu vakuutuksen hintaerosta eri ikäluokissa.

Valmennusryhmämaksu sisältää…
– Kilpailulisenssi + Sporttiturva vakuutus
– Harjoitukset ja niihin liittyvän valmennuksen karttoineen
– Esimerkkiviikko-ohjelmat harjoitusjaksoittain ja sitä tukevan opastuksen
– Päiväleirit valmennuksineen, mukaan lukien kartat ja ruokailut
– Osallistumisen eGroupJr:n leireillä edullisilla omakustannushinnoilla, joissa on mukana vain urheilijasta itsestään aiheutuvat välittömät kustannukset.
– Tukea kilpailuihin osallistumiseen. Seura maksaa nuorille suunnistajille (alle 20v) ilmoittautumismaksun valittuihin henkilökohtaisiin kilpailuihin sekä viesteihin (https://espoonsuunta.fi/nuoret/nuorten-kilpailut/)

Lisätietoja eGroupJr ryhmän toiminnasta ja ryhmään hakemisesta antaa Kai Hilo, 040-8652858.

Hakulomake

Infotilaisuus ryhmän toiminnasta 27.10.2021

 

eGroup

eGroupin on Essun kilpasuunistusryhmä HD15-21 -sarjojen urheilijoille. Ryhmän jäseniä yhdistää halu kilpailla, mutta ryhmään kuuluu urheilijoita moninaisin urheilullisin tavoittein – huipulle tähtäävästä harjoittelusta kevyempään harrastamiseen Kaudella 2023 ryhmä on jaettu kolmeen osaan – Nuoret, naiset ja miehet. Hakulomakelinkit kaikkiin ryhmiin alla:

  • Nuorten ryhmä (15-18v)

Valtaosa kaikkien ryhmien toiminnasta on koko eGroupin yhteistä, mutta kullakin ryhmällä on myös omaa toimintaa ja oma vastuuvetäjänsä. Lisäksi kärkiurheilijoille järjestetään heidän tavoitteitaan tukevaa toimintaa ryhmän toiveiden mukaan.

eGroup – valmennusryhmän maksu vuonna 2023 on 200 eur.

Maksu kattaa:
–         Seuraohjelman mukaiset harjoitukset ja niihin liittyvän valmennuksen karttoineen
–         Vuosi- ja viikkotasoisen harjoitusohjelman ja sitä tukevan opastuksen
–         Päiväleirien harjoitukset valmennuksineen, sisältäen kartat ja ruokailut
–         Osallistumisen EsSun leireille  edullisilla omakustannushinnoilla, joissa on mukana vain urheilijasta itsestään aiheutuvat välittömät kustannukset.
–         SM-kilpailujen, pääviestien (edustusjoukkueille) ja arvokilpailuiden näyttökilpailuiden kilpailuilmoittautumismaksutukiMahdollisista sali- ja juoksuratakorteista peritään omakustannushinta.

Valittujen eGroup-ryhmän urheilijoiden kanssa tehdään urheilijasopimukset, joissa määritellään ryhmän toimintaan liittyvät keskeiset käytännöt sekä urheilijan ja seuran velvoitteet. 

Edustusurheilijoille voidaan lisäksi myöntää erikseen määriteltävät valmennusstipendit.

Lisätietoja valmennuksen eri ryhmiin hakemisesta, toiminnasta ja edustusurheilijoiden tuesta antavat valmennuspäällikkö Anna Kotkajuuri, 0400383737 sekä ryhmien vastuuvalmentajat.

Infotilaisuus – tiedot tulossa.

 

eGroupH

eGroupH on Espoon Suunnan suunnistuksen Nuorten harrasteryhmä. Ryhmässä pyritään itsensä kehittämiseen maailman parhaan luontoliikuntalajin parissa. eGroupH harrasteryhmän toimintaa viitoittaa ennen kaikkea yhteisöllisyys.

eGroupH jäsenten treenaamista ohjaavat muut kuin kilpailulliset tavoitteet. Tärkeintä on yhdessäolo ja hienon lajin harrastaminen hyvässä porukassa. Kilpailuihin osallistuminen ja itsensä kehittäminen suunnistajana voivat olla tavoitteina, mutta tässä ryhmässä harrastajien toimintaa ei systemaattisesti tehdä tavoitteelliseksi eikä velvollisuuksia kilpailuihin, treeneihin tai tapahtumiin osallistumiseen ole. Jokainen voi valita harjoituksensa ja tapahtumansa oman mielenkiinnon sekä ajallisten resurssiensa puitteissa.

Ryhmän toimintaa ovat ryhmän omat harjoitukset, leirit, lajikokeilut sekä seuran yhteiset harjoitukset, jumpat, vaellukset yms. Toimintaan kuuluvat pitkälti nykyisesti Espoon Suunnan tapahtumat, mutta ryhmälle suunnitellaan ja toteutetaan myös omia harjoituksia, lajikokeiluja ja tapahtumia jäsenten toiveiden mukaisesti. Ennen kaikkea tarkoituksena on tehdä toiminnasta jäsentensä näköistä.

Käytännössä eGroupH toimii jatkumona Suunnistuskoulun ja eGroupJr:n jälkeen vaihtoehtona eGroup:in kilpailuryhmän rinnalle. Ryhmän jäsenistö koostuu pääasiassa alkuun H/D16-, 18- ja 20-sarjojen harrastesuunnistajista. Vanhemille harrastesuunnistuksesta kiinnostuneille löytyy eTreenarit aikuisten harrasteryhmä – https://espoonsuunta.fi/harraste/harrasteryhmat/etreenarit/.

Ryhmämaksu 130€ sisältää
– Harjoitukset ja niihin liittyvän ohjauksen karttoineen
– Päiväleirit ohjauksineen, mukaan lukien kartat ja ruokailut
– Tukea kilpailuihin osallistumiseen. Seura maksaa nuorille suunistajalle (alle 20v) valittuihin henkilökohtaisiin kilpailuihin sekä viesteihin (https://espoonsuunta.fi/nuoret/nuorten-kilpailut/)

eGroupH toimintaa suunnitellaan ja kehitetään yhdessä urheilijoiden kanssa

Hakulomake 

 

Lisätietoja ryhmään hakemisesta, toiminnasta antaa valmennuspäällikkö Anna Kotkajuuri, 0400383737.