Espoon Suunta jatkaa lasten ja nuorten Tähtiseurana!

Espoon Suunta suoritti 29.11. Lasten ja Nuorten Tähtiseura -merkin uudelleenauditoinnin. Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen yhteinen laatuohjelma, joka tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa.​

Auditointidiplomissa Lasten ja nuorten tähtiseuraa kuvaillaan näin:

Tähtimerkin saa seura, joka on moderni, ketterä ja inhimillinen. Tähtimerkki on lupaus laadusta sekä sitoutumisesta jatkuvaan kehitystyöhön. Tähtiseura vastaa erilaisten liikkujien ja urheilijoiden tarpeisiin ja kehittyy heidän mukanaan.

Espoon Suunta sai auditoinnissa erityistä kiitosta runsaasta ja monipuolisesta harjoitustarjonnasta sekä yhteisen valmennuslinjauksen suunnitelmallisuudesta. EsSu kannustaa nuoria urheilijoita harrastamaan monipuolisesti erilaisia lajeja. Haluamme kuitenkin varmistaa, että käymällä vain EsSun omissa tapahtumissa, voi nuori urheilija kehittyä kaikilla liikunnallisten taitojen osa-alueilla ikätasoon sopivalla tavalla. Huomioimme toiminnassamme myös eri lähtökohdista ja erilaisin tavoittein mukana olevat nuoret – kaikki ovat tervetulleita!

EsSussa on tehty laadukasta nuorisotyötä jo vuosia. Viime vuosina toimintaa on pyritty erityisesti dokumentoimaan, jotta varmistamme hyvien käytänteiden säilymisen myös jatkossa. Vapaaehtoistoimijoille löytyy paljon ohjeita ja tukea ohjaamisen tueksi, mikä sai kehuja myös auditoijilta. Tällä haluamme vähentää harrastevalmentajien kuormaa, varmistaa toiminnan tasaisen laadun ja kehittymisen sekä helpottaa uusien ohjaajien hyppäämistä mukaan ohjaaja- ja valmennustiimeihin. EsSun suunnistajan polkuun voit tutustua täällä: https://suppa.espoonsuunta.fi/s/NMd6YP6WT9kyAFn

EsSussa on innokas vapaaehtoisten nuorisotiimi, joka tekee työtä lasten ja nuorten hyväksi suurella sydämellä. Vuoden 2022 palautekyselyistä välittyi kokemus hyvästä ja positiivisesta tunnelmasta. Lasten ja nuorten liikunnassa tärkeimpiä arvoja ovatkin liikunnan ilo, hauskuus ja sosiaaliset suhteet. Tätä haluamme edistää kaikessa toiminnassa. Myös kehitettävää löytyy aina, ja saatu palaute niin seuralaisilta kuin auditoijilta otetaan tosissaan ja työn alle.

Auditoitavana oli yhdessä EsSun kanssa Helsingin Suunnistajat, joille myös myönnettiin Tähtiseura -merkki. Ajatuksia seuratoiminnasta vaihdettiin molemmin puolin. Kaikkien yhteinen kokemus oli, että aktiivinen yhteistyö ja tiedon jakaminen lähiseuran kanssa on vienyt molempia seuroja eteenpäin. Onnittelut myös HS:lle!

Kiitos kaikille EsSun vapaaehtoisille, jotka mahdollistatte laadukkaan ja innostavan nuorisotoiminnan Espoon Suunnassa. Jatketaan samaan malliin!