eGames 2021

  

Kansallinen suunnistuskilpailu eGames 2021

Espoossa ja Kirkkonummella 28-29. elokuuta 2021

Kilpailumaastona on Mankki-Vitträsk metsäalue Espoon ja Kirkkonummen rajalla. Maasto on hyvin monipuolinen talousmetsä alue tarjoten niin hyvä kulkuista mäntymetsää ja kalliomaastoa, pienipiirteisiä mäkialueita, avointa korkeata kuusimetsää kuin tiheää pussikkoa. Korkeuserot maastossa ovat kohtuulliset, korkeimman mäen ollessa 40 metriä. Maastoa ei ole käytetty suunnistukseen viimeisen reilun 10 vuoden ajan

 

Huomaathan että Kilpailukutsusta poiketen tapahtumassa ei ole kuntosuunnistusmahdollisuutta johtuen vallitsevasta tilanteesta ja alueen tiukentuneista rajoituksista.

 

Kilpailuohjeet (Päivitetty 28.8)

Palkittavat

Pelastussuunnitelma

Ratamestarin lausunto

Valvojan lausunto

Vanha kartta

Tapahtumakuvia

Lähtöajat

Tulospalvelu

Lauantai

Sunnuntai

Kilpailukeskustoimintoja

 

 

Kuvia kilpailukeskuksesta ja maastosta