eGames 2021

  

Kansallinen suunnistuskilpailu eGames 2021

Espoossa ja Kirkkonummella 28-29. elokuuta 2021

Kilpailumaastona on Mankki-Vitträsk metsäalue Espoon ja Kirkkonummen rajalla. Maasto on hyvin monipuolinen talousmetsä alue tarjoten niin hyvä kulkuista mäntymetsää ja kalliomaastoa, pienipiirteisiä mäkialueita, avointa korkeata kuusimetsää kuin tiheää pussikkoa. Korkeuserot maastossa ovat kohtuulliset, korkeimman mäen ollessa 40 metriä. Maastoa ei ole käytetty suunnistukseen viimeisen reilun 10 vuoden ajan

 

Ilmoittautuminen

Kilpailukutsu