Haku Essun valmennus- ja harrasteryhmiin on auki – eGroup, eGroupH ja eGroupJr 2020

Haku suunnistuksen valmennus- ja harrasteryhmiin eGroup, eGroupH ja eGroupJr kaudelle 2020 on meneillään ja auki 31.10.2019 saakka

eGroupJr on 11-14-vuotiaiden valmennusryhmä ja eGroup on tätä vanhempien juniorien ja aikuisikäisten kilpasuunnistajien valmennusryhmä. eGroupH on vanhempien junioreiden sekä aikuisikäisten suunnistajien uusi harrasteryhmä joka aloittaa toimintansa. Lyhyet ryhmien kuvaukset ja hakulomakkeiden osoitteet löytyvät alta.

eGroupJr

Espoon Suunnan 11-14 (15) – vuotiaiden nuorten valmennusryhmä eGroupJr tarjoaa motivoituneille nuorille suunnistajille laadukkaita harjoituksia, leirejä, kilpailumatkoja sekä ohjeelliset vuosi- ja viikkosuunnitelmat sekä tukea ja opastusta omatoimiseen harjoitteluun.

Ryhmän toiminta jatkuu uuden kauden osalta 1.11.2019. Ryhmä on tarkoitettu kaudella 2020 sarjoissa HD12 ja HD14 suunnistaville nuorille (2006 – 2009 syntyneet). Vuonna 2005 syntyneet voivat hakea joko eGroupJr-, eGroup- tai eGroupH-ryhmään oman valintansa mukaisesti. Huomatkaa että tällä lomakkeella haetaan vain eGroupJr-ryhmään! eGroupJr-ryhmään valituille järjestetään aloitusleiri 23-24.11 Kisakallion urheiluopistolla.

Ryhmään haetaan täyttämällä tämä lomake 31.10.2019 mennessä. Ensimmäiset valinnat ryhmään tehdään 1.11.2019. Ryhmää täydennetään myöhemmin uusien hakemusten perusteella. Ryhmään valitsemisen edellytyksenä on nuoren oma halu kehittyä urheilijana, osallistua suunnistuksen kilpailutoimintaan Espoon Suunnassa sekä sitoutua ryhmän yhdessä laatimiin pelisääntöihin.

Valmennusryhmän maksu vuoden 2020 osalta on 175 eur, joka sisältää mm. harjoitukset, päiväleirit, suunnistuslisenssin ja vakuutuksen, vuosi- ja viikkotasoisen harjoitusohjelman sekä tuen leirimaksuihin.

Lisätietoja eGroupJr ryhmän toiminnasta ja ryhmään hakemisesta antaa Risto Tiainen, 040-568 3453.

Hakulomakkeen osoite:
https://goo.gl/forms/3VIzr4CfiQpCHXZr1

eGroupH

eGroupH on Espoon Suunnan uusi suunnistuksen harrasteryhmä. Ryhmässä pyritään itsensä kehittämiseen maailman parhaan luontoliikuntalajin parissa. eGroupH harrasteryhmän toimintaa viitoittaa ennen kaikkea yhteisöllisyys.

eGroupH jäsenten treenaamista ohjaavat muut kuin kilpailulliset tavoitteet. Tärkeintä on yhdessäolo ja hienon lajin harrastaminen hyvässä porukassa. Kilpailuihin osallistuminen ja itsensä kehittäminen suunnistajana voivat olla tavoitteina, mutta tässä ryhmässä harrastajien toimintaa ei systemaattisesti tehdä tavoitteelliseksi eikä velvollisuuksia kilpailuihin, treeneihin tai tapahtumiin osallistumiseen ole. Jokainen voi valita harjoituksensa ja tapahtumansa oman mielenkiinnon sekä ajallisten resurssiensa puitteissa.

Ryhmän toimintaa ovat ryhmät omat harjoitukset harjoitukset, leirit, lajikokeilut sekä seuran yhteiset harjoitukset, jumpat, vaellukset yms. Toimintaan kuuluvat pitkälti nykyisesti Espoon Suunnan tapahtumat, mutta ryhmälle suunnitellaan ja toteutetaan myös omia harjoituksia, lajikokeiluja ja tapahtumia jäsenten toiveiden mukaisesti. Ennen kaikkea tarkoituksena on tehdä toiminnasta jäsentensä näköistä.

Käytännössä eGroupH toimii jatkumona eGroupJr:n jälkeen ja vaihtoehtona eGroup:in kilpailuryhmän rinnalle. Ryhmän jäsenistö koostuu pääasiassa alkuun H/D16-, 18-, 20- ja 21-sarjojen harrastesuunnistajista.

Ryhmämaksu 130€ sisältää
– Harjoitukset ja niihin liittyvän valmennuksen karttoineen
– Päiväleirit valmennuksineen, mukaan lukien kartat ja ruokailut
– Muut Essun leirit edullisilla omakustannushinnoilla, joissa on mukana vain urheilijasta itsestään aiheutuvat välittömät kustannukset.

eGroupH toimintaa suunnitellaan ja kehitetään yhdessä urheilijoiden kanssa. Ryhmän toimintaan voi myös liittyä kauden aikana.

Lisätietoja ryhmään hakemisesta, toiminnasta antaa KP Seppänen, 044-0806943

Hakulomakkeen osoite:

https://forms.gle/55EwEWpa7vKzKhnA6

eGroup

eGroup on Essun 16-, 18-, 20-, 21- sarjoissa kilpasuunnistajana kehittymään ja menestymään pyrkivistä urheilijoista koostuva ryhmä, jonka jäsenet ovat selkeästi urheiluun ja harjoitteluun sitoutuneita.

Ryhmään valitsemisen edellytyksenä on urheilijan oma halu kehittyä suunnistajana ja sen mukainen harjoittelu.

PÄIVITYS 29.10.2019

”Budjettivalmistelun aikana olemme myönteisesti huomanneet, että voimme välttää eGroupin valmennusryhmämaksun suunnitellun korottamisen.

Eli aikaisemmin ilmoitetusta poiketen eGroupin ryhmämaksu on vain 200 eur/vuosi. Maksulle saa todella runsaan vastineen ja summan voi pitkälti saada takaisin jo osallistumalla SM-kisoihin, joiden osallistumiset ryhmämaksu kattaa”

Valmennusryhmän maksu vuonna 2020 on 200 eur.
Maksu kattaa:
– Harjoitukset ja niihin liittyvän valmennuksen karttoineen
– Vuosi- ja viikkotasoisen harjoitusohjelman ja sitä tukevan opastuksen
– Päiväleirit valmennuksineen, mukaan lukien kartat ja ruokailut
– Muut Essun leirit edullisilla omakustannushinnoilla, joissa on mukana vain urheilijasta itsestään aiheutuvat välittömät kustannukset.
– SM-kilpailujen ja arvokilpailuiden näyttökilpailuiden kilpailumaksutuki

Mahdollisista sali- ja juoksuratakorteista peritään omakustannushinta.

Valittujen eGroup-ryhmän urheilijoiden kanssa tehdään urheilijasopimukset, joissa määritellään ryhmän toimintaan liittyvät keskeiset käytännöt sekä urheilijan ja seuran velvoitteet.

Urheilujasopimus 2020. Sopimusta yksinkertaistettu ja uusittu vastaamaan monien urheilijoiden toiveita aikaisempaa paremmin.

https://suppa.espoonsuunta.fi/s/YLoiZ8NENyRsadQ

Edustusurheilijoille voidaan lisäksi myöntää erikseen määriteltävät valmennusstipendit.

eGroupin avausleiri 29.11. – 1.12. Kisakalliossa

Lisätietoja ryhmään hakemisesta, toiminnasta ja edustusurheilijoiden tuesta antaa Petri Vesanto, 050-517 6268

Hakulomakkeen osoite:

https://forms.gle/W7HcnKZ1RLLX8yzV9