Toiminnanjohtajan vuosikatsaus

 

Vuosi takana. Kuluipa se nopeasti, mutta samalla tulihan sitä kaikenlaista touhuttua. Mutta mitä kaikkea kuluvan vuoden aikana tapahtui?

Aika tarkalleen vuosi sitten aloitin Espoon Suunnassa toiminnanjohtajana ja samalla ensimmäisenä päätoimisena toiminnanjohtajana suunnistuksen parissa. Asetelma oli kovin uusi, mikä asetti paljon kysmyksiä ilmaan. Samalla myös mahdollisuuksia. Mitä kaikkea vuoden aikana oikein tapahtui? Tässä lyhyt katsaus toiminnanjohtajan vuoteen.

Innostus. Se oli pääasiallinen fiilis kun sai aloittaa uudessa toimessa. Taustalla paistoi myös kysymyksiä siitä mitä minun oikeastaan pitäisi tehdä, mikä on rooli seurassa ja miten tässä toimintaympäristössä päästään eteenpäin. Näistä innostus on edelleen jäänyt kytemään pinnalle sillä joka päivä (tai ainakin lähes) sitä herää positiivisella fiiliksellä taklaamaan päivän projekteja ja pistämään seuratoimintaa uudelle tasolle. Innostumisen jatkumiseen ehdottomasti isoimpana tekijänä on ollut se että edellä mainittuihin kysymyksiin on löytynyt ratkaisuja ja aika pian sitä löysi itsensä EsSun lämmin henkisestä porukasta, jossa useammin sanotaan kyllä kuin ei. 

Alkuvaihe toiminnanjohtajuudesta oli näin jälkikäteen ajateltuna haastavinta aikaa. Piti ottaa selvää erilaisista asioista ja miettiä mihin on oleellisinta panostaa omaa aikaansa. Vaikka vieläkin erilaisia pieniä projekteja syntyy päivittäin, ovat pääperiaatteet ja oman työn kulmakivet kuitenkin pysyneet alusta asti samana. Alusta asti oli selvää että oma toiminnanjohtajuus perustuu Seuratoiminnan kehittämiseen. Käytännössä se tarkoittaa sitä että EsSu huomenna on parempi kuin EsSu tänään. Yksilötasolla se tarkoitta sitä että jokainen jäsen kokee saavansa toiminnasta enemmän irti ja sen mielekkyys kasvaa. Laajasti ajateltuna se tarkoittaa sitä että hyvistä asioista pidetään kiinni ja muita asioita viedään nextille levelille.

Seuratoiminnan kehittäminen jakautuu karkeasti ajateltuna kahteen osaan. Varainhankintaan ja yleiseen seuratoiminnan kehittämiseen. Ei voi ajatella että toinen näistä olisi tärkeämpi vaan hyvin usein ne kulkevat käsi kädessä. Oleellista oman toiminnan osalta oli varmistaa taloudellinen asema, jotta toiminnanjohtajuutta voidaan jatkaa myös tulevaisuudessa ja resursseja voidaan käyttää enemmän yleiseen seuratoiminnan kehittämiseen. Näin ollen seuratoiminnan kehittämiseen tartuttiin neljään eri kehitysalueen kautta, joiden sisällä erilaisia projekteja oli tarkoitus viedä eteenpäin. Nämä kehitysalueet olivat harrastesuunnistus, tapahtumat, seuratoiminta ja sidosryhmäyhteistyö. Seuraavaksi kuvaan esimerkkejä siitä mitä vuoden aikana näiden kehitysalueiden parissa päästiin toteuttamaan.

Harrastesuunnistus on itselle henkilökohtaisesti lähellä sydäntä. Suunnistus on tarkoitettu kaikille ja kilpasuunnistustoiminnan lisäksi matalamman kynnyksen harrastetoiminnalle on oma kysyntänsä. Voisi kysyä, eikö harrastetoimintaa ole ihan kuntorasteilla käyntikin, ja niihän se on. Harrastesuunnistuksen kehittämisen taustalla olikin tuoda tähän vielä lisää luomalla oma ryhmä jossa harrastesuunnistajat voivat kehittää omia suunnistaitojaan yhdessä. Syntyi eGroupH- suunnistuksen harrasteryhmä. Ryhmään haki loppuvuodesta 2019 vajaat parikymmentä nuorta, joista noin kymmenkunnasta tuli aktiivisa ryhmän jäseniä. Talvikaudella harjoituksina olivat maanantain jumppa/pelihetken lisäksi erilaiset leiripäivät muiden ryhmien mukana sekä muutamat omat harjoituksena. Kevättä ja suunnistuskauden alkua odotettiin kovin ja …. no sitten kävi niin kuin kävi. Harmillisesti ryhmän kanssa emme päässeet fyysisesti pitkään aikaan tapaamaan, mutta omatoimiharjoitukset pyörivät. Näin kesän korvilla harjoituksia päästiin taas uudestaan käynnistämään ja oli ilo tavata taas suunnistusmetsissä. Kesän aikana saatiin porukkaan myös useampi uusi nuori, harrastesuunnistuksesta kiinnostunut. Tällä ryhmällä on hyvä jatkaa eteenpäin ja pitää hauskaa yhdessä mukavan harrastuksen parissa.

Tapahtumat, olivat ne sitten pieniä tai suuria, ovat hienoja koska niissä saadaan porukka yhteen kokemaan suunnistuksen iloa. EsSu tiedetään hyvänä tapahtumien järjestäjänä ja sen voin ehdottomasti näin vuoden jälkeenkin allekirjoittaa. Kaikkia tapahtumia en tähän lähde listaamaan, mutta mainitaan nyt muutama. Talvikaudella päästiin kokeilemaan jotain aivan uutta, sisäsuunnistusta. Konsepti oli itselle henkilökohtaisesti tuttu, mutta olin pitkään harmitellut ettei sitä oltu tuou pääkaupunkiseudulle. Se kun mahdollistaa mielekkään talviharjoittelun kelivarmoissa olosuhteissa. Tarjoten myös hyvin erilaisia ja mielenkiintoisia suunnistuskokemuksia. Näillä ajatuksilla käynnistyi Helsinki Indoor Cup. Yhteensä viisi tapahtumaa ehdittiin pitää Opinmäestä Saunalahden koululle. Oli huikaisevaa nähdä miten EsSulaiset ja muut ottivat uuden konseptin omakseen. Kyllä sitä hämmenystä kun suunnistajat päästettiin irti vaikkapa MetroAreenan jäähalliin. Parasta omasta mielessä tapahtumissa oli se, miten talven keskelle näistä muodostui selkeäasti viikottainen kohtaamispaikka seuraväelle, jossa kuulumisia vaihdettiin puolin ja toisin. Paikalla oli porukkaa ihan oikeasti vauvasta vaariin. Kaikki yhdessä seikkailemassa. Tätä haluaisin saadan vielä seuratoimintaan lisää, jossa yhdessä nautitaan suunnistuksen mahtavasta lajista. 

Kevät oli haasteellista aikaa tapahtumien toteuttamisen osalta. Monia suunnitelmia jouduttiin siirtämään eteenpäin. Toisaalta kevät oli suunnistukselle mahdollisuuksien aikaa. Oli selvää että myös näin poikkeusaikoina halusimme seurana tarjota jäsenillemme toimintaa, niin hyvin kuin se turvallisesti on järjestettävissä. Keväästä syntyi lopulta erilaisten omatoimisuunnistusten kultakautta. Tässä olimme EsSussa hyvin eturintamassa kehittämässä omatoimisuunnistusten mallia, joka mahdollisti suunnistusharjoittelun poikkeusolosuhteet huomioiden. Näin jälkikäteen ajateltuna omatoimisuunnistuksista jäi käteen myös monia hyviä ideoita ja konsepteja joita voidaan hyödyntää myös tulevaisuudessa. 

Kun kesäaurinko alkoi lämmittää, niin oli ilmo huomata se millä energialla tapahtumia lähdettiin järjestämään. Pyöräsuunnistuskansalliset, Junior eGames, eNight, AOK ja muut. Yhtäkkiä tapahtumia olikin kokoajan tulossa ja menossa. Kaikista selvittiin kunnialla ja palaute tapahtumien jälkeen osallistujilta oli sen mukaista. Tässä kohtaa kiitos kaikille tapahtumissa mukana olleille, erityisesti niiden pääjärjestäjille. Oma rooli tapahtumissa oli olla apuna erilaisissa avustavissa toimissa ja toimitella pääsihteerin virkaa toimiston puolella. Roolissa, jossa pääsin toimimaan hyvin erilaisten tapahtumajärjestelyihin liittyvien osioiden kanssa. Tämän pohjalta voin helposti sanoa että tapahtumajärjestelyt kyllä Espoossa osataan.

Seuratoimintaa on käytännössä kaikki seuran sisällä tapahtuva toiminta. Tässä kohtaa se on kuitenkin nostettu erillisenä osa-alueenaan esille, jolloin sillä halutaan huomioda yleisesti ottaen jäsenistön toiminnan kehittämistä. Luonnollisesti erilaiset tapahtumat liittyvät tähän vahvasti, silloin kun niitä ei ajatella varainhankinnallisessa mielessä. Eräs seuratoimminan kehityksen kulmakivistä oli luoda kohtaamispaikkoja seuralaisille, jossa he pääsevät tapaamaan toisiaan sekä vaihtamaan kuulumisia. Tämä osana yleistä seuran yhteisöllisyyden kehittämistä. Esimerkiksi Helsinki Indoor Cup tapahtumat toimivat tähän tarkoitukseen nähden yllättävänkin hyvin, mutta sen lisäksi luotiin myös konsepti Seurailloista. Tapahtumista joissa suurin piirtein kerran kuussa voidaan kutsua seuraväkeä EsSun majalle paistamaan makkaraa, vaihtamaan kuulumisia sekä toteuttamaan erilaisia harjoituksia yhdessä. Näitä päästiin talvikaudella toteuttamaan muutama onnistuneesti kunnes kevät katkaisi kulun. Myös näitä on kuitenkin tarkoitus jatkaa ihan tämänkin kuun puolella. Seurailtojen lisäksi seuratoiminnan kehittämisen osalta voisi nostaa montakin asiaa, mutta ehkä yhtenä lisäyksenä voisi nostaa viestintäkanavien kehittämisen ottamalla käyttöön Espoon Suunnan yhteisen Whatsapp-ryhmän sekä Suuntakirje kuukaisittaisen sähköpostin. Molemmilla näillä on tarkoitus tuoda seuratoimintaa paremmin jäsenistölle tutuksi ja myös huomioida heidät osana toimintaa paremmin. Toivonkin että edellä mainittujen toimenpiteiden kautta esimerkiksi kynnys ottaa allekirjoittaneeseen yhteyttä olisi madaltunut, sillä sitä varten täällä kuitenkin ollaan, EsSulaisten hyväksi.

Sidosryhmäyhteistyö liittyy vahvasti varainhankintaan, mutta se ei ole pelkästään sitä. Luonnolisena osana tätä osa-aluetta olivat erilaisten suhteiden kehittäminen esimerkiksi suhteessa Espoon kaupungin toimijoihin, yrityskumppaneihin, Suunnistusliittoon sekä moniin muihin eri tahoihin. Aivan keskeisessä asemassa sidosryhmäyhteistyön kannalta on löytää ratkaisuja siitä miten yhteistyötä voidaan kehittää eteenpäin niin, että molemmat osapuolet hyötyvät siitä. Erilaisten kumppaneiden kanssa päästiinkin käynnistämään, totetuttamaan ja viemään loppuun hyvin erilaisia projekteja. Koulusuunnistuksia, yrityssuunnistuksia, messusuunnistuksia, kiintorastit, koulukartat, yhteiset tapahtumat yms. Lista näistä asioista olisi hyvinkin pitkä, eikä sitä olekkaan tarkoituksen mukaista nostaa kokonaisuudessaan tähän. Kuitenkin koen että juuri sidosryhmäyhteistyössä oli se vahvuus, mitä pystyin päätoimisena työntekijänä tuomaan lisää. Useasti on olemassa paljon hyviä ideoita ja ajatuksia, mutta ne katkeavat siihen kun ei päästä yhteiseen pöytään miettimään niitä eteenpäin tai toisaalta käytännön toteuttamiseen ei yksinkertaisesti riitä aikaa. Omalta osaltani olen pystynyt auttamaan tässä käyden erilaisia keskusteluita sidosryhmien kanssa josta ollaan päästy etenemään myös sinne käytännön puolelle.

Edellä yritin kuvata ”lyhyesti” sitä mitä kaikkea vuoden aikan on tapahtunut ja missä kaikessa olen saanut olla mukana. Käytännössä kuvaaminen on lyhyestikin mahdotonta, sillä niin paljon kuuluu suunnistusseuran vuoteen. Toivottavasti ohesta saa kuitenkin jonkinlaisen katselmuksen siihen minkälaisten asioiden parissa päivittäin työskentelen. Jos taas ei, niin ihmeessä kannattaa tarttua minua hihasta tapahtumissa, rasteilla, missä vain! Mieluusti kerron toiminnasta vielä lisää ja kuulen erilaisia ajatuksia.

Tässä kohtaa haluan kiittää kaikkia niitä lukuisia toimijoita joiden kanssa olen päässyt toimimaan kuluneen vuoden aikana. Huippuihmisiä joiden kanssa on ilo viedä suunnistusta, seuratoimintaa ja Espoon Suuntaa eteenpäin. Yksin en olisi saanut juuri mitään aikaiseksi, mutta yhdessä teidän kanssanne asioita tapahtuu. Jatketaan siitä!

Päälimmäisenä ajatuksena tulevasta: Innostus. Tämä työ tarjoaa mahdollisuuden päästä toteuttamaan mielenkiintoisia asioita henkilökohtaisesti itselle rakkaan lajin parissa. Hyvin harvassa ovat olleet ne aamut jolloin en olisi oikein odottanut päästä työnteon pariin, sillä ikinä ei voi olla ihan varma siitä mitä kaikkea tuleva päivä tulee pitämään sisällään. Se on tässä parasta!

 

Espoon Suunnan Toiminnanjohtaja, nyt jo toista vuotta.

Kari-Pekka Seppänen