Seurakyselyn tuloksia

Lokakuun aikana toteutettiin perinteinen Seurakysely. Kyselyn tarkoituksena on tarkastella Espoon Suunnan nykyistä toimintaa ja pyrkiä kehittämään sitä vastaamaan paremmin jäsenistönsä tarpeisiin. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille, vastauksia kertyi yhteensä 52kpl. Nyt on aika nostaa esille kyselyn tuloksia.

Kokonaisuudessaan vastausten perusteella voidaan todeta, että toiminta EsSussa on vähintään hyvällä tasolla kaikilla osa-alueilla. Vuoden aikana vastausten perusteella eniten edistystä on tapahtunut kilpailuiden järjestämisen osalla. Kehityskohteina kyselystä voi poimia nuorten harrastus- ja valmennustoiminnan, missä pitää myös jatkossa varmistaa että toimintaa on kaikille, ei vain huipuille. Osaltaan edelliseen liittyen myös harjoitusten tiedottamisessa on parantamisen varaa. Toiminnan kasvaessa MyClubin kalenterista on muodostunut hieman sekava. 

Kyselyssä omassa osuudessaan kysyttiin Miksi Espoon Suunta on Maailman parasta suunnistusseuraa? Tähän liittyen seuralaiset tunnistivat ja nostivat esille seuraavia tekijöitä:

  • Monipuolinen toiminta, jossa otetaan kaikki huomioon
  • Hyvä yhteishenki
  • Nuorisotoiminta

Näistä tekijöistä Espoon Suunta tunnetaan, tai ainakin näihin halutaan toiminnan kehittämisellä aktiivisesti pyrkiä. 

Lisäksi Seurakyselyssä toteutettiin hallinnon ja palkattujen työntekijöiden arviointi Johtokunnan, Toiminnanjohtajan ja Valmennuspäällikön osalta. Näitä tuloksia ei erikseen ole nostettu esille tähän koontiin, mutta ne on noteerattu. Ensi vuonna kyselyitä tekijöiden osalta toteutetaan uudelleen, voidaan myös vertailua toteututtaa. 

Kyselyn tulokset olivat Johtokunnan kokouksen käsittelyssä 9.11.2021. Toiminnasta ja sen kehittämisestä tuli erittäin hyvää keskustelua. Annettu palaute on arvokasta. Pidetään jatkossakin kiinni asioista jotka toimivat, mutta kehitystä vaativat kohdat nostetaan esille ja pyritään löytämään parempia ratkaisuja. Esimerkiksi MyClubin tiedottamisen osalta ollaan toteuttamassa uusia käytänteitä, mutta näistä tarkemmin omassa jutussaan.

Kokonaisuudessaan seurakyselyn tuloksia sekä vertailua viime vuoteen pääsee tarkastelemaan oheisen linkin kautta.

Seurakyselyn tulosvertailu (2020-2021)

Mikäli palautetta, ideoita ja ajatuksia syntyy tulevan kauden aikana, niin niistä voi matalalla kynnyksellä olla yhteydessä esimerkiksi Toiminnanjohtajaan karipekka.seppanen@espoonsuunta.fi