Päävalmentajaksi Espoon Suuntaan?

Hakuaikaa jatkettu viikon loppuun 3.12. asti! Recruitment period extended till 3rd of December!

We are looking out for new head coach! Scroll down for English translation!

Suunnistusseura Espoon Suunta hakee seuraan urheilullista päävalmentajaa vastaamaan valmennusryhmien toiminnan suunnittelusta ja valmennuksellisista linjauksista. 

Toimit ensisijaisesti valmennuksen sisällön suunnittelijana ja ohjaat harrastevalmentajia päivittäisessä työssä urheilijoiden kanssa – olet myös itse mukana erikseen sovittavilla leireillä ja muissa suuremmissa tapahtumissa. 

Lähimpiä kollegoitasi ovat seuran muut valmentajat, valmennuspäällikkö, ja toiminnanjohtaja. Lisäksi yhteistyötä tehdään aktiivisesti muiden kestävyyslajien seurojen, oppilaitosten, sekä Suomen Suunnistusliiton kanssa; Espoon Suunta on kansainvälisesti erityisen verkottunut seura, joten työssä on myös maan rajat ylittävä ulottuvuus. Suurimpien sidosryhmien kanssa yhteydenpito sujuu luontevimmin suomeksi, mutta otamme myös muunkieliset kandidaatit huomioon – edellyttäen, että vähintään englannin kieli on hallussa.

Mahdollinen halukkuus edustaa Espoon Suuntaa urheilijana on hakijalle etu, ei kuitenkaan vaatimus.

Toivomme hakijalta kokemusta muun muassa seuraavista rooliin kuuluvista tehtävistä: 

 • ryhmävalmennusohjelmien suunnittelu
 • leiriohjelmien ja leirien sisältöjen suunnittelu
 • urheilijoiden testaamisen koordinointi
 • valmentajien ohjaus ja koulutus
 • valmentajan osaamisen mahdollistamat asiantuntijatehtävät
 • osallistuminen käytännön valmennukseen sovituissa tapahtumissa
 • seurayhteistyö ja seuran edustaminen valmennuksellisissa asioissa
 • sovittujen tavoitteiden ja valmennuksellisten linjausten toteutumisen varmistaminen

Työ on nykyaikaista hybridityötä: tapahtumat ovat valtaosin pääkaupunkiseudulla, mutta työtä voi tehdä paljon myös etänä. Seuramajamme sijaitsee Espoon keskuspuiston laidalla, ja siellä on käytössäsi tarvittavat välineet ja yhteydet työn tekemiseen. Työsuhde on osa-aikainen, alustavasti 50 % sopimuksella. Toivottaessa työmäärää on mahdollista laajentaa vastaavanlaisilla tehtävillä naapuriseurassamme Espoon Akilleksessa.

Toivomme työn aloitusta mahdollisimman pian vuodenvaihteen jälkeen. 

Tehtävään valitulta edellytämme voimassa olevan rikosrekisteriotteen esittämistä, siten kuin Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) edellyttää. Työsopimus on ehdollinen hyväksyttävän rikosrekisteriotteen esittämiseen saakka. 

 

Espoon Suunta on pääkaupunkiseudulla lisenssisuunnistajien määrässä mitattuna Suomen suurin suunnistuksen erikoisseura. Espoon Suunta järjestää lähivuosina useita merkittäviä suunnistustapahtumia, kuten vuoden 2024 SM-sprintin, sekä ensimmäistä kertaa Jukolan Viestin vuonna 2028.  Poikkeuksellisen menestyksekkäässä seurassa on myös poikkeukselliset mahdollisuudet – meillä on liikkumavaraa kehittää ja kokeilla asioita, joita ei ole aiemmin tehty! Seuran johto ja harrastevalmentajat ovat – maailman innovatiivisimpien kaupunkien joukkoon nimetylle Espoolle sopivasti – huippuosaajia ja avoimia uudelle. Modernista ketteryydestä huolimatta seurassa noudatetaan pysyviä, toimivia käytänteitä, joilla päivittäinen valmennustoiminta pyörii vaivattomasti.

 

Lähetä hakemuksesi, ansioluettelosi sekä palkkatoiveesi viimeistään 3.12.2023 osoitteeseen valmennus@espoonsuunta.fi

Lisätietoja toimenkuvasta puhelimitse: 

Jari Ikäheimonen, valmennusjaosto,  050 407 8205

Anna Kotkajuuri, päävalmentaja (31.12.2023 saakka), 0400 38 3737

Are you the next Head Coach of Espoon Suunta?

Espoon Suunta is looking for a Head Coach to be responsible for the training planning and the guidance of the coaching teams. 

You will primarily act as a planner of the overall training program, and guide the amateur coaches in their daily work with the athletes – you will also be involved in separately agreed camps and other larger events. 

Your closest colleagues will be the other coaches in the club, the Head of Coaching, and the Executive Director. You will also actively cooperate with other endurance sports clubs, educational institutions, and the Finnish Orienteering Federation; Espoon Suunta is a particularly internationally networked club, so the work also has a cross-border dimension. Communication with the major stakeholders is naturally easiest in Finnish, but we also consider non-Finnish speaking candidates who can work in English.

A potential willingness to represent Espoo as an athlete is an advantage for the applicant, but not a requirement.

We are looking for candidates with experience in the following roles, among others: 

 • Designing group training programmes
 • Planning camp programmes and content
 • Coordinating the testing of athletes
 • Coaching and training of coaches
 • Expert tasks depending on the coach’s skills
 • Participation in practical coaching at agreed events
 • Club cooperation and representation of the club in coaching matters
 • Ensuring that the agreed objectives and guidelines are implemented

The work is modern hybrid work: the events are organized mainly in the capital region, but much of the work can also be done remotely.Our clubhouse is located on the edge of Espoo’s central park, where you have the tools and connections for the job.The employment relationship is part-time, with an initial 50% contract; if desired, it is possible to extend the workload with similar tasks in our neighboring club Espoon Akilles.

We are looking to start employment as soon as possible after the turn of the year.

The successful candidate will be required to present a valid criminal record, as required by the Act on Criminal Investigation of Persons Working with Children (504/2002). The employment contract is conditional until the presentation of a valid criminal record. 

Espoon Suunta is the largest Finnish orienteering club in terms of the number of licensed orienteers. The club will host several major orienteering events in the coming years, such as the 2024 Finnish Championship in Sprint, and the Jukola Viesti in 2028. An exceptionally successful club also has exceptional opportunities – we have the scope to develop and try things that have never been done before! The club’s management and recreational coaches are – in keeping with Espoo’s reputation as one of the world’s most innovative cities – highly skilled and open to new ideas. Despite their modern agility, the club has a stable, workable policy that makes day-to-day coaching activities run smoothly.

Please send your application, CV and salary expectations by 3.12.2023 to valmennus@espoonsuunta.fi

For more information on the job description, please call us: 

Jari Ikäheimonen, Chairman of Coaching Division, 050 407 8205.

Anna Kotkajuuri, Head Coach (until 31.12.2023), 0400 38 3737