Kevätkokous

ESPOON SUUNTA RY:N KEVÄTKOKOUS

Paikka: Espoon Suunnan maja, Kylänvanhimmanpiha 7. Suositellaan osallistumista Teams kokouksena, Linkki saatavissa MyClubista tai Seuran Toiminnanjohtajalta
Aika: Tiistai 18.5.2020 klo 18.30 – 19:00
Käsiteltävät asiat

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokoukselle – puheenjohtaja – sihteeri – kaksi pöytäkirjan tarkastajaa – ääntenlaskijat
  3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
  4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  5. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien antama lausunto
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
  7. Käsitellään johtokunnan tai jäsenten 11 pykälän mukaisesti vireille panemat muut asiat
  8. Päätetään kokous