eGames 4-5.8.2018

eGames 4-5.8.2018 järjestetään Kirkkonummen ja Siuntion rajalla Meiko järven eteläpuolella. Alueen pohjoisosissa tarjolla on mukavaa soiden rikkomaa nopeakulkuista kalliomaastoa. Etelämpänä maasto on enemmän talousmetsän mukaista vaihtelevaa maastoa.

Tervetuloa!