Keskimatkan ratamestarin lausunto

Ratamestarin lausunto

Käytössä oleva Kauhalan maasto on hyvin soveltuva keskimatkan kilpailuun pienipiirteisine kaillioalueineen. Lisäksi maaston erityispiirteenä ovat kallioalueiden väliin sijoittuvat, paikoin tiheät ja rämeiset suot sekä rinteissä sijaitsevat, purojen halkomat lehdot, joissa harvoin päästään suunnistamaan Pääkaupunkiseudulla. Vaikka kilpailu on varsin pieni ja sen osanottanamäätä on vähäinen olen pyrkinyt laatimaan radat niin, että kilpailijan on koko ajan keskityttävä omaan suoritukseensa, sillä rastit ovat sijoitettu lähekkäin ja radat kulkevat hyvin lähellä toisiaan. Suurin osa radasta kulkee kallioalueilla. Lisäksi radoilla tullaan vaatimaan fyysistä suorituskykyä jyrkilläkin rinteillä. 

Onnea kilpailuun!

Emil Laaksonen, ratamestari