Valvojien lausunto

Kilpailu järjestetään pääkaupunkiseudun tunnetussa ja suositussa ulkoilu- ja suunnistusmaastossa. Maastotyyppi ja ihan tämä maastokin ovat tuttuja monille lähiseudun suunnistajille, mutta laajalti myös monille muille sekä kilpailualueella aikaisemmin pidettyjen kilpailujen kautta että suositulla tavalla käytössä olleiden harjoitus- ja lenkkimaastojen kautta.

Maastossa on paljon erityyppisiä polkuja ja uria mm. alueen läpi kulkeva ratsastuspolku sekä maastopyöräilystä syntyneet jäljet.

Maasto on jyrkkämuotoista ja pienipiirteistä mäkialuetta. Jotkut kampajyrkänteet ovat jopa vaarallisia ja järjestäjä on sitä korostanut pahimmissa paikoissa muutamalla punaisen rasterin viivalla. Kuitenkin myös jotkut pienemmätkin jyrkänteet voivat erityisesti sadekelillä olla varottavia ja joissain kohdin myös rastipisteitä on pahoilla rinteillä, joissa leimausruuhkissa voi syntyä hankalia tilanteita. Maastossa on myös alueita, joilla on kaatuneiden puiden sekä vanhoja että uudempia runkoja.

Järjestäjä on löytänyt täältäkin jonkin verran suunnistukselle lähes neitseellistä aluetta, jossa suunnistustoiminta viimeisten kymmenien vuosien aikana on ollut hyvin minimaalista ja tuolla alueella kulku-uria leimaavat enemmän peurojen kuin ihmisten polut.

Rasteja on runsaasti ja lähekkäin. Kannattaa tarkistaa koodit joka kerta.

Radat ovat kohtalaisen pienellä alueella, ratamestari on varsin tehokkaasti hyödyntänyt alueen parhaat palat ja onnistunut virittämään sopivat radat tähän SM-viestiin.

Merkittävänä ihmisen jälkenä tuolla alueella on suosittu jousiammuntarata. Tämä alue on niin käytetty ja rakennettu, että sen erityispiirteitä ei olisi voitu kuvata kuvausselkeyden kärsimättä. Alueella on lähekkäin kapeita ammuntalinjoja ja niiden alla polunomaisia kulku-uria, joita ei ole erikseen kuvattu. Ammuntapaikkoja ei ole kuvattu, eikä maalikohteina olevia 0,5-1,5 m korkeita eläinpatsaita, jotka ovat väritykseltään ja rakenteeltaan aika huomiota herättäviä ja jopa hätkähdyttäviä. Tällä alueella merkittävimpiä suunnistuksen kannalta ovat alueen läpi kulkevat polut sekä karttakuvaukseen kuuluvat normaalitasoiset käyrät kumpareineen, kivineen ja soineen.

Alueella ei luonnollisestikaan ole kilpailun aikana ampumatoimintaa.

 

Kartta on Matti Toivosen käsialaa. Pienipiirteisyyden takia on tehty normaalia yleistystä joka helpottaa kartanlukua.

Kartan vaaralliset kohdat ja jousiammuntaradan erityisalue on merkitty vaihtoalueella oleviin mallikarttoihin.

 

Unto Kanerva

TA

Johan Uusimäki

ratavalvoja OK77

 

[print-me]