Ratamestarien lausunnot

Lähtö 1 (sarjat H16-H70 ja D16-D65)

Tervetuloa vuoden 2018 eGames:iin Meikon upeaan maastoon!

Lauantain keskimatkan maasto lähtö 1:n osalta sijoittuu kokonaisuudessaan Meikon kallioylängölle.

Koko ylänköalue on erinomaista suunnistusmaastoa. Kulkukelpoisuus on suurelta osin hyvä tai erinomainen. Soiden kanervikko ja pienet kalliomäet hidastavat jonkun verran vauhtia. Risukkoa tai hakkuita ei ylängöllä ole ja louhikkoakin vain paikoin rinteissä. Muutama tiheämpi metsikkö tulee vastaan lähes kaikilla radoilla.

Sunnuntain pitkän matkan maasto koostuu lähtö 1:n osalta kahdesta erityyppisestä alueesta. Ratojen alkupuoli on keskimatkan tavoin Meikon kallioylängöllä. Tällä alueella pidemmillä rastiväleillä voi hakea reitinvalinnoilla sileää kalliota jalan alle. Alueella mutkittelee pari polkua, jotka tarjoavat reitinvalintaan vaihtoehtoja joillakin rastiväleillä.

Ratojen loppuosa on talousmetsää, josta löytyy eri-ikäistä puustoa. Hakkuita ei täälläkään juuri radoille satu, mutta tiheiköitä ja vanhaa jo maatunutta hakkuujätettä on jonkun verran sekä paikoin myös runsaampaa aluskasvillisuutta. Maasto on kuitenkin enimmäkseen miellyttävää juosta. Tällä alueella suunnistajille on tarjolla peitteisiä notkelmia, pienipiirteistä mäkeä sekä myös köyhempiä mäkialueita. Niiden välistä löytyy erikokoisia soita.

Maastossa on paikoin myös eläinten polkuja, jotka voivat olla lyhyellä matkalla varsin selkeitä, mutta loppuvat yllättäen. Niitä ei ole merkitty karttaan.

Maaston länsiosassa on kaksi kiellettyä aluetta. Niille kuten myös tonteille meno on luonnollisesti kielletty.

Kaikki sunnuntain lähtö 1:n radat ylittävät Itäisen Kuninkaantien. Ylityskohdassa on valvonta, mutta varovaisuutta on silti syytä noudattaa. Tien käyttö suorituksen aikana on muuten kielletty.

Launtain keskimatkalla on etämaali, jotta suunnistusradoilla päästään käyttämään kokonaisuudessaan alueen parhainta maastonosaa. Etämaalista matkaa kilpailukeskukseen on noin 1,7 km. Reitti kulkee osaksi maastossa, sekä suolla että metsässä.

 

Lauantain lähtö 1:een kuljetaan pääosin metsätietä ja polkua pitkin, jonne on matkaa noin 1,6 km.

Sunnuntain lähtö 1:een kuljetaan koko 1.5 km matka maastossa, sekä suolla että metsässä. Reitti on osaksi varsin hidaskulkuinen, joten siirtymiseen on syytä varata aikaa. Näin lähtö on saatu lähelle parasta maastonosaa ja lyhemmillekin radoille on tarjolla tiukkaa suunnistusta hienossa maastossa. Sunnuntain radat ovat samasta syystä ehkä hiukan pidemmät kuin yleensä kaksipäiväisten pitkällä matkalla, mutta hyvä kulkukelpoisuus jouduttaa sopivasti matkantekoa.

Pekka Larmala

Tapio Markki

 

 

Lähtö 2, Lasten radat, D70-D85 ja H75-H85

Lasten radat kulkevat lauantaina omassa maastonosassaan, jossa on runsaasti polkuja ja kallioita, ja ratoihin sisältyy valvottu tienylitys radan loppuosassa

Sunnuntain maasto lasten ratojen osalta on myös melko polkurikas ja lisäksi useat sähkölinjat halkovat kallioista maastoa.

Myös sarjat D70-D85 sekä H75-H85 käyttävät samoja maastonosia

Matkaa lähtöön 2 on lauantaina  noin 800m ja sunnuntaina noin 650m

Mikko Tervakangas