Ratamestarin lausunto

Ratamestareiden mietteitä

Maasto ja kartta

  1. eGames juostaan Kopparnäsin avokalliomaastoissa, joissa on viimeksi järjestetty kansalliset suunnistuskilpailut v. 2010. Maasto on pääosin erittäin hyväpohjaista ja nopeakulkuista, myös metsäalueilla. Avoimilla kallioalueilla näkyvyys on hyvä, eivätkä risut ja heinät juurikaan haittaa vauhdinpitoa. Korkeuserot ovat maaston keskiosan kallioharjannetta lukuun ottamatta melko pienet. Toisaalta kallioalueiden samankaltaisuus ja paikoittainen pienipiirteisyys pakottavat keskittymään myös suunnistustehtäviin vauhdinpidon ohella. Alueiden suurimpien maanomistajien Uudenmaan Virkistysalueyhdistyksen ja Ympäristöministeriön kanssa on yhteistyössä käyty läpi arimmat luontokohteet, jotka on ratasuunnittelussa pyritty kiertämään. Kartta on Matti Toivosen tänä kesänä päivittämä. Kuivan kesän johdosta osa kallioiden suoalueista on kuivia ja suot tunnistaa tällä hetkellä lähinnä kasvillisuuden perusteella. Paikoitellen myös kivikuvaus vaihtelee. Kivisimmillä alueilla mukaan on otettu vain selvimmät kivet ja muutoin käytetty kivikkomerkkejä. Toisaalla taas pienemmätkin yksittäiset kivet on merkitty, jos ne ympäristöstään erottuvat. Kaikissa sarjoissa käytetään tulostekarttaa.

eGames, aikuisten radat

Lauantain keskimatkojen radat sijoittuvat pääosin kilpailukeskuksen koillispuolelle. Rasteja radoilla on melko runsaasti ja myös lähekkäin toisiaan, joten kannattaa olla tarkkana. Maasto on hienoa ja tasaista avokalliomaastoa, jossa kulkukelpoisuus on erinomainen. Koska alue on erittäin pienipiirteinen käytetään 1:7500 karttaa kaikille sarjoille, joille se on sääntöjen mukaan mahdollista. Sunnuntain pitkän matkan kisassa käytetään koko kilpailukeskuksen itäpuolista maastoa. Varsinkin pisimmillä radoilla tarjolla on monipuolista suunnistusta: avointa kalliota, peitteisempää sekametsää, pienipiirteisiä rinteitä sekä muutamia tiheämpiä notkoalueita. Yhteistä on edelleen kuitenkin hyvä maastopohja, jossa on ilo nastareitaan liikuttaa. HG 16-21 sarjoilla käytetään 1:15000 karttaa, joten kilpailu käy hyvästä reenistä viikon kuluttua pidettäviin SM-erikoispitkän kilpailuun.

eGames, lasten radat

Lauantain lasten radat kiertävät kokonaan omassa maastonosassaan kilpailukeskuksen länsipuolella. Maastoa reunustavat ajotie ja muutamat pellot. Polkuja on melko vähän ja nekin osittain heikosti havaittavia. Kesän rehevän kasvun vuoksi rastireitillä on osa urista myös niitetty. Sunnuntain lasten radat ovat aikuisten tapaan hieman lauantaita pidempiä. Radat tukeutuvat pääosin maaston läpi kulkevaan ajotiehen, mutta taitava nuori suunnistaja osaa kulkea myös suoraan avoimia kallioita pitkin.

Onnistuneita suunnistuselämyksiä! Ratamestarit