Symbolien piilottaminen

Käyräkartta tehdessä kartalta halutaan jättä pois kaikki muut symbolit(karttamerkit) paitsi käyrät. Kartalle halutaan kuitenkin jättää muu ulkoasu(esim. kartan nimi) ja joskus karttaan kannattaa jätää myös vedet, suurimmat tiet ja polut.

valituissa symboleissa on siniset reunukset

 

Kun halutaan tehdä sinikäyräkartta, jossa on suurimmat tiet ja polut, kartalta täytyy piilottaa turhat symbolit, eli käyrät, vedet ja tiet jäävät kartalle. 

  1. Valitse oikella olevasta symbolivalikosta ylhäältä päin ennsimmäinen symboli, jonka haluta piilottaa.
  2. Valitse shift pohjassa viiminen symboli jonka haluta piilottaa.
  3. Klikkaa hiiren oikealla painikkeella jotakin valituista symboleista.
  4. Valitse ”piilota”.
  5. Piilota loput symbolit.

    Piilotettujen symbolien päällä on punainen rasti. Kartalle jätetyt symbolit ovat sinisissä laatikoissa.