Ratamestarin lausunto

Ratamestarin lausunto
eGames 27. -28.8.2016 Kirkkonummi

Aikuisten radat

17. eGames suunnistetaan Pohjois-Kirkkonummen Kauhalassa. Maasto rajoittuu Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen (itä), Turuntien (pohjoinen) ja Kauhalan peltoaukeiden (etelä-lounas) väliselle metsäalueelle. Viime vuosina alueella on käy kuntosuunnistuksia 1-2 krt/vuosi, mutta edellinen kansallinen kilpailu on jo vuodelta 2004.

Maasto on pääosin hyväkulkuista, vaihtelevia korkeuseroja sisältävää erämaista metsä- ja kalliomaastosta. Suurimmat korkeuserot ovat lauantaina 20-30 metriä ja sunnuntaina 30-40 metriä. Maastossa on runsaasti avokallioalueita. Osa niistä sisältää teräväreunaisia muotoja, joka kannattaa huomioida vähintään mikroreitinvalinnoissa. Osa avokallioista on taas tasaisia ja nopeakulkuisia, joissa liika vauhti voi lisätä virheriskiä. Mäkien välissä on yleensä suoalueita, jotka ovat kostean loppukesän johdosta melko märkiä ja hitaita. Kauhalan maasto on suosittua ulkoilualuetta, minkä johdosta metsässä on runsaasti polkuja. Lisäksi maastosta löytyy eläinten tekemiä jotoksia, joita pienen kokonsa johdosta ei karttaan ole merkitty. Maastoa halkoo pohjois-eteläsuunnassa leveä puro, jonka kapeimpiin ylityskohtiin suunnistajat tuodaan lyhyillä viitoituksilla. Varaudu silti sukkien kastumiseen!

Lauantain keskimatkalle ja sunnuntain pitkälle matkalle on pyritty tekemään kilpailumatkojensa mukaiset radat. Keskimatka sisältää lyhyitä kartanlukuvälejä, tiukkoja suunnanmuutoksia ja tarkkoja rastipisteitä. Jollain välillä saattaa olla jopa reitinvalintaakin tarjolla. Sunnuntaina tarjolla on muutamia pidempiäkin rastivälejä ja enemmän reitinvalintaa, vaikka Suomessa niiden merkitys ei niin suuri olekaan. Pidemmillä ja juostavammilla rastiväleillä pääsee sunnuntaina kokeilemaan moottorin tehoja. Isommat korkeuserot ja rytminvaihtorastit haastavat suunnistajan myös vauhdin säätelyyn.

Seuraavan viikonlopun SM-kisat huomioiden ryhmä 1:n suunnistajat (H/D 16, 18, 21A-sarjat) saavat sunnuntain pitkällä matkalla harjaannuttaa 1:15 000-mittakaavaisen kartan käyttöä. Sarjoista H/D 60- alkaen on ikäihmisille tarjolla 1:7 500-kartta molempina kisapäivinä. Muilta osin on kilpailussa käytössä 1:10 000 oleva kartta.

Hyvää kuntoa ja rastivainua!
Juha Miettinen
aikuisten ratamestari

Lasten ja nuorten radat

Kirkkonummen Kauhalan ulkomaasto on sopiva nuorille suunnistajille. Maastosta löytyy riittävästi haastetta kokeneemmille nuorille suunnistajille sekä suunnistusta helpottavia maastokohteita: polkuja, teitä, järviä, sähkölinjaa. Nuorten radat vaihtelevat helpoista osuuksista haastavampiin osioihin kuitenkin siten, että alku on hieman helpompaa ja näin mahdollistaa nuorten kilpailijoiden tutustumisen karttaan sekä maastoon. Rastit on sijoitettu selkeisiin ja luettaviin kohteisiin. Toki tyypilliseen ulkoilumaaston tapaan maastossa on karttaan merkitsemättömiä heikkoja polku-uria, mutta kaikki karttaan merkitut löytyvät maastosta. Kauhalan maasto on eteläsuomalaista kalliomaastoa pienin korkeuseroin (lasten ja nuorten ratojen osalta). Metsätyyppi on sekametsää, jossa suurimmaksi osaksi näkyvyys on erittäin hyvä.
Nuorten sarjojen lähtöviitoitus ylittää siltaa myöden molempina päivinä pienen joen, sillalla on valvoja ja opastus. Samaa siltaa juoksevat kaikki kilpailijat molempina päivinä maaliin – varottava yhteentörmäystä. Lähtöviitoitukset kulkevat metsää ja polkua myöden, jotka eivät ole lastenvaunukelpoisia.

Muistakaa tutustua myös kilpailun ohjeisiin.

Hyvää kilpailua kaikille!
Kai Hilo
nuorten ja lasten ratamestari