Pitkän matkan ratamestarin lausunto

Kilpailumaasto on suurelta osin samaa aluetta kuin R1 SM-viestin 2017 maasto. Kilpailualue on jylhää ja jyrkkäpiirteistäkin uusmaalaista kallioista metsää, jota halkovat useat etelä-pohjoissuuntaiset notkelmat ja suot. Aluetta halkoo yksittäisen ison ulkoilutien lisäksi muutama isompi ratsastuspolku. Myös tavanomaista polku-urastoa on jonkin verran, mutta joidenkin rastien läheisyydessä maisema saattaa yllättää erämaisuudellaan. Näkyvyys vaihtelee mäkialueiden päällisten erinomaisesta joidenkin notkojen huonoon näkyvyyteen. Pääosin näkyvyys on hyvä. 

Juostavuus on pääosin hyvä, mutta joillakin rinteillä on jonkin verran tuulenkaatoja, jotka hidastavat juoksua.  Jokaiselle radalle on laadittu pitkän matkan mukaisia suunnistustehtäviä, muistaen kuitenkin sen, että poikkeusoloista johtuen kilpailu on vasta kauden ensimmäisiä kilpailuja. 

Kilpailumaastossa on useiden muidenkin pääkaupunkiseudun ulkoilualueiden tapaan joitain heikkoja uria, joita ei ole merkitty karttaan. Myös syyskuussa 2017 juostun SM-viestin uria on vielä paikoin heikosti havaittavissa. 

Tässäkin kisassa maltti on valttia, ja sujuva rytmitys voi säästää runsaasti aikaa. 

Hyvää pitkän matkan kilpailua toivottaen,

Anssi Vesanto