Perjantain sprintin erikoisohjeet

Muista sprintin kielletyt karttamerkit. Muutama kielletty, mutta harvahko pensasaita on merkitty maastoon näkyvyyden vuoksi kielletyn alueen nauhalla. Eräässä kohtaa myös portaiden päässä oleva portti merkattu kielletyn alueen nauhalla selkeyden vuoksi.

Maastossa on useita rasti-, maasto- ja liikennevalvojaa. Valvojien tehtävänä on nimensä mukaisesti a) valvoa rastien säilyminen paikallaan, b) valvoa pensaita ym. suojeltavaa sekä valvoa muidenkin kiellettyjen alueiden noudattamista sekä c) omalta osaltaan huolehtia turvallisuudesta.

Silti kilpailijoiden kannattaa ja pitää suhtautua niin auto-, pyörä- kuin jalankulkuliikenteeseenkin kunnioittavasti tarpeetonta vaaraa kenellekään – myöskään itselleen – aiheuttamatta. Kyseessä on paitsi lajisääntöjen ’määräämä’ turvallisuusseikka, myös äärimmäisen tärkeät lajin imagoseikat.

Merkatuissa autotien ylityksissä suojatietä pitkin on valvontaa. Ole erityisen tarkkaavainen, kun ylität pihateitä, muita teitä sekä liikut parkkialueilla. Katse aina molempiin suuntiin ja sitten vasta ylitys. Alueen autoliikennettä on varoitettu ajamaan hyvin hitaasti ja tarkkaavaisesti, mutta kaikenlaisia kaahareita on olemassa.

Alueella on paljon rasteja, joten tarkista koodit!

Kaikilla sarjoilla, paitsi RR on myös irralliset rastimääritteet lähdössä. Ne ovat myös kartassa. Omat kiinnitystarvikkeet mukaan.

Sprintissä kaikki käyttävät numeroita, ne saa kilpailukeskuksesta Infon vierestä.

Alla olevat kuvat kannattaa katsoa vielä ajatuksella.

 

Tummanvihreällä merkitty kasvillisuus
tg14_image004tg14_image006

 • Muutaman epäselvän/matalan kasvillisuuden ratamestarit ovat merkinneet kielletyn alueen nauhalla, jotta kilpailija ei vahingossa astu kielletylle alueelle.
 • Ei saa mennä, vaikka pääsisi. Eikä saa mennä vaikka kielletyn alueen nauhaakaan ei olisi. Karttamerkki määrää!


Kielletyt eli ’kaksoisväkäsillä’ merkityt aidat:
tg14_image008tg14_image010

 • Ei saa mennä, vaikka pääsisi.
 • Kuvassa on kielletyn alueen nauha tehostamassa matalaa aitaa, mutta EI saa mennä vaikka kielletyn alueen nauhaakaan ei olisi. Karttamerkki määrää!

 

Paksulla mustalla viivalla merkityt muurit
tg14_image012

 • Paksu musta viiva = ei saa ylittää / alittaa / mennä aukosta tms – vaikka pääsisi! Karttamerkki määrää!

 

 

 

Violetilla pystyviivoituksella karttaan merkityt kielletyt alueet
tg14_image014

 • Ei saa mennä – vaikka pääsisi! Karttamerkki määrää!
 • Tässä taloyhtiön vaatimuksesta laitettu kielletyn alueen nauha tehostaa, ettei alueen läpi mennä.

 

 

 

Tonttivihreä kortteleiden sisäpihoilla ja puinen aita
tg14_image017

 • Taloyhtiöiden vaatimuksesta kortteleiden sisäpihojen nurmikoilla EI saa kulkea, jolloin ne on merkitty tonttivihreällä. Joten ei saa mennä – vaikka pääsisi! Karttamerkki määrää!
 • Muutamaan ’oikaisupaikkaan’ ratamestari laittaa kielletyn alueen nauhan. Mutta ei siis saa mennä, olipa nauhaa tai ei.
 • HUOM! Tässä korttelipihan karttapalassa olevat paksut mustat viivat eivät ole muuri, vaan puinen aita. Näin toimien kartasta on tullut selkeämpi kuin käyttämällä kaksoisväkäsin piirrettyjä aitoja.

 

Violetilla pystyviivoituksella karttaan merkityt ajotiet + Ylityspaikka
tg14_image023tg14_image021

 • Melkein kaikilla ajoteillä on kielletyn alueen merkkinä violetti pystyviiva, eli tällöin ajotielle ei saa mennä – karttamerkki määrää!
 • Ajoteiden reunassa = jalkakäytävällä kulkeminen on kuitenkin mahdollista – tällöin tien reunassa ei ole pystyviivoitusta.
 • Kielletyille teille on merkitty ylityspaikan  ) (  -merkillä paikka, josta saa mennä tien yli. Ylityspaikka on merkitty oransseilla huomiotolpilla

TIEN YLI PITÄÄ MENNÄ HUOMIOTOLPPIEN VÄLISTÄ. Kaikissa ylityspaikoissa on myös valvoja/liikenteenohjaaja. Myös kokonaan vääristä paikoista yrittäviä valvotaan.

 • Tämä on paitsi turvallisuusseikka myös reitinvalinnallisen tasapuolisuuden ja lajisääntöjen noudattamisen kannalta välttämätöntä.
 • Vaikka liikenteenvalvojat pysäyttävät tarvittaessa liikenteen, on silti kilpailijan noudatettava varovaisuutta. Tämä on kaikkien yhteinen etu!

 

Tien alikulku

Tien saa alittaa tunnelia pitkin. Tunnelin yläpuolella kulkevaa jalankulkutietä saa käyttää silloin, kun sitä ei ole kielletyn alueen merkillä karttaa piirretty. MAASTOSSA SITÄ EI OLE MERKATTU! Kohtia valvotaan.

Mukavaa sprinttisuunnistusiltaa!

[print-me]