Tävlingsdirektiv

FM i sprintorientering och World Ranking Event (WRE)  lördag 11.5.2024 i Esbo.

Regler

I tävlingen gäller FOF:s grenregler, specialdirektiv för FM-tävlingar 2024 och specifika direktiv från arrangören. I klasserna W21 och M21 gäller i första hand IOF:s regler för WRE.

Funktionärer

Tävlingsledare: Virpi Palmén virpi.palmen@espoonsuunta.fi / puh. +358 40 4552 852
Banläggare: Kari-Pekka Seppänen, Lari Pernu, Alvar Palmén, Miika Vehmas
Ansvarig för resultatservicen: Pietari Hyvärinen
Bankontrollant: Petja Ylikylä (AngA)
Tävlingens  TA och IOF Event Adviser (WRE): Johan Uusimäki
Informatör: Anu Saarinen, anu.saarinen@espoonsuunta.fi / puh. +358 44 7777 947
Jury: Jukka Westerlund (ordf.), Maritta Nurmi, Atte Lahtinen

Terräng

Tävlingsterrängen syns i SSL kartregister (https://karttarekisteri.fi/index.php/pages/maps#). Terrängen är exceptionellt mångsidigt ur sprintorienteringssynpunkt och innehåller ställvis rimliga höjdskillnader. På grund av terrängens mångsidighet kan underlaget vara hårda ytor, gräsmattor, berger och i liten utsträckning även skogsområden mitt i tätorter. Se gamla kartor över området.

Obs! Det finns små plantager i terrängen som inte syns på kartan men har markerats med band för att förhindra att de trampas. De är så små att de inte påverkar vägvalen.

Karta

Sprintorienteringskarta, uppdaterat och utskriven 5/2024. Kartläggare Alvar Palmén. Skala 1:3000 i klasserna H/D35- och 1:4000 i övriga klasser. Storleken på kartan är A4 eller A3, ekvidistans 2m. Kartan är i plastfodral.

Träningsförbudsområdet gäller även under och mellan kval- och finaltävlingar.Det är förbjudet att gå in på kval- eller finalterrängen efter prestation tills målet har stängts. Tillbaka till parkeringsplatsen under tävlingen blir det en omväg som måste följas. På samma sätt får du mellan kval och final endast gå till butiker och restauranger längs en skyltad rutt (Grön Espoo Liikkuu -snitsel). Brott mot reglerna leder till att den tävlandes prestation diskvalifieras. Du kan gå till det begränsade träningsområdet när målet för finalen stänger 17:30.

Förbjudna objekt i sprintorientering:

 Förbjudna områden och övergångsställen

 

I den bifogade provbilden har fall som kan stötas på i SM-sprinten markerats. Rött och vitt plastband har använts i terrängen för att markera de förbjudna områdena. Förbjudna områden och förbjudna objekten för sprintorientering övervakas och ett beträdelse av området leder till diskvalificering av den tävlande. Tävlingen har vägkorsningar i alla klasser. Du får endast korsa vägarna mellan stolparna som är markerade vid de övergångsställen som är markerade på kartan. Trafikledarna övervakar de tävlandes vägkorsningar och dirigerar bilarna vid behov. Att följa reglerna är viktigt för rättvis konkurrens, säkerhet och respekt för lokalbefolkningen. Tävlingsområdet har tvånivåområden. Du bör till exempel lära känna beskrivningsstilen för tvånivåområden mer i detalj här– IOF-Guidelines for complex urban structures.

Kontrollbeskrivningar

Det finns lösa kontrollbeskrivningar i startfållan både i kvalet och finalen. Det finns ingen utrustning för att fastna kontrollbeskrivningarna. Kontrollbeskrivningarna är också tryckta på kartan. Störtsa storleken är 180x50mm.

Kontroller

På kontrollerna finns det skärmar och emit-stämplingsenheter. Modellkontrollen finns vid info-pålen där det också finns möjlighet att testa emit-kortet.

Klasser och banlängder

Klasser, banlängder, antalet kontroller och antalet löpare som går vidare till A-finalet finns i en skild tabell på hemsidan.

Vändning av kartan M21 och W21

I M21 och W21 finalen används vändning av kartan.

Vändning av kartan beskrivs i kontrollangivelser som liknar den bifogade bilden. Efter vändningen av kartan markeras den nya startpunkten på kartan enligt följande.

Tävlingsnummer

Tävlingsnummer används i alla klasser. Kvalets och alla A-finalens tävlingsnummer finns vid starttröskeln. I B-finalen används samma nummer som i kvalet.  Det är på tävlandes ansvar att ta sin egen nummerlapp och fästa den.

Numren avlägsnas när starttröskeln stängs (9.00 i kvalen och 13.00 i finalen). Egna säkerhetsnålar. Nummerlappen får inte vikas.

Klasserna M/W21 använder nummervästar i A-finalen, västen finns vid starttröskeln. Nummerlappar i de övriga A-final klasser har gul backgrund.

Starttröskeln och starter

Kvalet:

Alla klasser har kval. Kvalets första start sker kl. 9.00. Starttiden för kvalet publiceras senast 9.5.2024. I kvalet är det två starter, start 1 och start 2.

Start 1: H/D17-60, H65-H75 och start 2 H/D14-16, D65-90, H80-H90.

Starttröskeln används i alla klasser och den öppnas kl 8.00 och stängs kl. 9. Det är 300m från TC till starttröskeln (Kisakallio-snitsel).  Uppvärmningsområdet vid starttröskeln är avgränsad och bevakat, dessutom finns där inomhusutrymme och wc.

I kvalet används det förstart 20min före starten. Förstart är i samband med starttröskeln. Klasserna H/D70-> får gå vidare till starten fritt.

Snitsel från förstarten till starten:

Start 1 (klasser H/D17-60, H65-H75) avstånd 1,1km, violet Espoo Liikkuu -snitsel.
Start 2 (klasser H/D14-16, D65-90, H80-H90) avstånd 1,0km,Gul  snitsell.

Det är förbjudet att avvika från snitseln. Start snitseln är gemensam i början men förgrenar efter trafikljusövergången.

OBS! På starttröskeln är det förbjudet att använda telefon eller andra tekniska apparater.  Bara tävlande kommer in på starttröskelområdet. Det är förbjudet att på starttröskelområdet titta på gamla kartor över området

Startfunktionen i kvalet

 • 4 min, tävlande kallas in med namn
  • 3 min, tömning av emit
  • 2 min, lösa kontrollbeskrivningar, ej fastsättningstillbehör
  • 1 min, kartämbar, tävlande väntar bredvid ämbaret den sista minuten.

Kartan får man ta i startögonblicket. Det är på den tävlandes ansvar att ta rätt karta.

 

Finalen:

I finalen används det två starter, start 3 ja 4.

Start 3: klasser H/D14-20 och M/W21

Start 4: klasser H/D35-90 och alla B-final klasser

A-finalens första start sker kl. 13.00, förutom M/W21 A-finalen som startar kl. 15.15. Starttröskel används i alla A-finaler och den är samma som i kvalet. Starttröskeln stängs kl 13. Det är 300m från TC till starttröskeln (Kisakallio-snitsel).  Uppvärmningsområdet vid starttröskeln är avgränsad och bevakat, dessutom finns där inomhusutrymme och wc.

OBS! På starttröskeln är det förbjudet att använda telefon eller andra tekniska apparater.  Bara tävlande kommer in på starttröskelområdet. Det är förbjudet att på starttröskelområdet titta på gamla kartor över området

I A-finaler används det förstart 15 min före start. Förstart är i samband med starttröskeln och det finns snitseln till båda startplatser från förstarten.

Start 3, klasser H/D14-20 och M/W21, 600m, violet Espoo Liikkuu -snitsel

Start 4, klasser H/D 35-90, 300m, Gul snitsel

Det är förbjudet att avvika från snitseln.

Alla B-finaler använder start 4. Det är ingen starttröskel i B-finaler, B-finalister går till starten från TC, blå snitsel.  Från TC till B-final start 4 är det 300m. Det är förbjudet att avvika från snitseln.

Första start i B-finalen sker kl. 15.15.

Startfunktionen i finalen

 • 4 min, tävlande kallas in med namn
  • 3 min, tömning av emit
  • 2 min, lösa kontrollbeskrivningar, ej fastsättningstillbehör
  • 1 min, kartämbar, tävlande väntar bredvid ämbaret den sista minuten.

Kartan får man ta i startögonblicket. Det är på den tävlandes ansvar att ta rätt karta.

Klädtransport

Klädtransport till TC har organiserats från starttröskeln. Klädespåsar kan lämnas vid starttröskelområdet på en separat markerad plats, tydligt märkt. Obs! Ta med egen påse för kläder som ska transporteras. Påsarna kan hämtas på TC och kan endast återlämnas genom att visa nummerlappen.

Startlistor

Startlistorna görs enlighet FOF:s regler och specialdirektiv för FM-tävlingarna. I WRE-klasserna görs startlistan i kvalet enligt IOF:s världsranking.

Kvaltävlingarnas startlistor finns till påseende på tävlingssidorna senast 9.5.2024 klo 9.00 samt i TC och starttröskeln under tävlingsdagen. Kontrollera ditt emit-nummer i startlistan. Förändringar ska anmälas enligt ”Kontroll av emit-kortet”.

A- och B-finalernas startlistor publiceras på tävlingssidorna och i TC då kvalens resultat avgjorts.

A-finalernas starttider avgörs enligt kvalets resultat så att de bästa i kvalet startar sist. B-finalernas starter genomförs i alla klasser som intervallstart. Löpare som inte får ett godkänt resultat i kvalet lottas att starta i början i B-finalen.

De som inte kvalificerat sig i A-finalerna i M/W21 klasser, fördelas i grupper enligt kvalresultaten så att de bästa i första gruppen, de näst bästa i andra gruppen osv. Grupperna är möjligast lika stora. Startordningen bildas av resultaten från kvaltävlingen i omvänd ordning. Startintervallen är 1 minut.

Kontroll av emit-kort

Emit-kortets funktion kan testas i TC:n. Ansvaret för att emit-kortet fungerar samt att tävlanden använder rätt nummer enligt startlistan, ligger på den tävlande själv. Om den tävlande använder ett annat emit-kort än det som anmälts till arrangörerna, blir man diskvalificerad (grenregler 11.518). Bytet av emit-kort före tävlingen bör anmälas på förhand till risto.kivinen@resultfellows.com senast fredag 10.5.2024 kl 16.00. Efter det kan bytet göras vid info på tävlingsmorgonen (5€).  Emit kontrollappar finns vid förstarten och startplatserna.

 

Tillåtna emit-kort

Enligt FOF:s regler får man använda endast emit-kort som inte har fixats på något sätt. Använd inte emit-kort efter byte av batteri!

Emit-hyrkort

För de som har anmälts sig utan Emit-nummer har arrangören reserverat hyrkort. Hyrkortet hyrs av infon, hyra 5€. Kom ihåg att lämna tillbaka hyrkortet (avgift 100€)

Mål

I tävlingen används målstämpling. Därefter fortsätter den tävlande till stämpelkontrollen. Eventuella oklarheter behandlas vid klagomuren i närheten av stämpelkontrollen.

Målet stängs i kvalet kl 11.30 och i finalen 17.30.

För att undvika trängsel på mållinjen uppmanas de tävlande att flytta från måltältet omedelbart efter stämpelkontrollen

Protester

I WRE klasser ska protester vara skriftligt inlämnade till klagomuren senast 15 minuter efter att slutresultaten i respektive klass (M21 och W21) har publicerats och i övriga klasser inom 30 minuters tidsgräns. Kvalet och finalen är två skilda tävlingar. Närmare direktiv finns i FOF:s grenregler (6.4) och IOF:s WRE-regler.

Toaletter, klädombyte och tvätt

Det finns toaletter i TC, vid starttröskeln och i kvalets start 1.

Möjlighet för tvätt och klädombyte finns inomhus.

Skor

Användning av spik- och dubbskor är förbjudet.

Vätske- och förstahjälpkontroll

Inga vätske- eller förstahjälpkontroller

Vätskepunkt

Det finns ingen separat vätskepunkt i TC, men vatten finns tillgängligt på toaletterna i omklädningsrummen.

GPS-uppföljning

I M/W21 A-finalerna får de tävlande en GPS-uppföljningsenhet. Enheten placeras i GPS-västen vid start 4 minuter före start. Du får nummerväst och GPS-väst vid starttöskeln. Användningen av gps-uppföljning kan inte vägras. Avslag kommer att resultera i diskvalificering från tävlingen.

Instruktioner för avbrutna

Avbryter man tävlingen ska man anmäla sig i målet.

Priser, antal och tidspunkt för prisutdelning

I FM-klasserna belönas tre (3) bästa med FM-medalj. I klasser H/D14-21 de på placeringar 4-10 och i H/D35-75 placeringar 4-6 med FM-plaketter.

Prisutdelningen sker klassvis efter resultaten har blivit färdiga enligt en separat tidtabell.

Fotografering och videoinspelning

I terrängen och i TC:n finns det fotografer samt utrustning som fotograferar och inspelar tävlingen.

Ankomst, vägvisning och parkering

Ankomst till parkering endast anvisat väg. Kolla separat anvisning på tävlingssidor. Parkeringsguiderna finns där från 7 till 9 på morgonen. Det finns 1400-2100m från parkering till TC.

Ankomst till TC från parkering endast anvisat väg, följ svart-gul snitsel. Kolla separat anvisning på tävlingssidor.

OBS! Under kvalet och mellan finalerna blir det en omväg tillbaka till parkeringsplatsen som måste följas strikt. På samma sätt får du mellan kval och final endast gå till butiker och restauranger längs en skyltad rutt (Grön Espoo Liikkuu-snitsel).

Om du skjutsar en tävlande till tävlingsplatsen, men inte stannar på parkeringen, kan du lämna den tävlande vid startpunkten där snitseln till TC börjar och den tävlande måste följa snitseln till TC såsom andra.

För tävlande i klasser H/D80-90 finns transport från parkeringen till TC. Om du behöver tranport, kontakta Anu Saarinen senast to 9.5.2024 kl 21, anu.saarinen@espoonsuunta.fi eller tel. +358 44 7777 947

 

 

Ankomst med kollektivtrafik

Tävlingsplatsen är lättillgänglig och det rekommenderas att komma med metro. Utgång via metrostationen Urheilupuisto / Idrottsparken och därifrån följer man den väg arrangörerna anvisat, följ sedan snitseln till TC. Snitseln till TC börjar från platsen som visas på bilden.

 

Man får inte använda andra metrostationer i träningsförbudsområdet för att komma till tävlingen.

Ankomst från arrangörernas boendehotell

Det är också enkelt att ta sig till tävlingsplatsen från boendehotellen i Otnäs med metro enligt instruktionerna ovan.

INFO

Info öppnas kl. 7.30 i TC och hjälper med bl.a följande:

 • Emit-förändringar
  • Uthyrning av emit-kort
  • hittegods

Första hjälp

I TC finns första hjälp med läkare och första hjälp -grupp.

Barnpassning

I TC:n finns barnpassning för små barn kl 8.30-11 och 12.30-16.

Förhandsanmälning senast torsdag 9.5.2024: anu.saarinen@espoonsuunta.fi
Barnpassning ordnas inomhus.

Klubbtält

Det är absolut inte tillåtet att sätta upp klubbtält eller klubbflaggor med påle i TC.

Cafe och restaurang

Det finns cafe och restaurang i TC och dess närhet. Cafe prislista finns på tävlingssidor.

Butiker och restauranger i närområdet får endast användas under tävlingen enligt arrangörens anvisningar. Anvisning till butiker med den gröna Esbo Liikkuu-snitseln.

Återkalla anmälningen

Deltagaravgiften returneras inte om man tar tillbaka sin deltagaranmälan.

Hittegods

Förfrågningar om hittegods på nummer +358 44 7777 947 eller via epost: anu.saarinen (at) espoonsuunta.fi.

Träningsmöjligheter

Vi erbjuder två officiella FM-sprintträningar och en modellorientering för fredagskvällen, mer detaljerad information om vilka finns på tävlingssidan under avsnittet ”Harjoittelumahdollisuudet”.

 

Före övningen, notera de förbjudna områdena och följ instruktionerna.

LYCKA TILL!
Espoon Suunta ry