Ohjelman käyttö

Tiedoston avaaminen

 1. Avaa ohjelma.
 2. Valitse luo uusi tapahtuma, valitse ok.
 3. Anna tapahtumalle nimi, valiste seuraava >.
 4. Valitse valitse karttatiedosto.
 5. Valitse karttatiedosto tietokoneelta, valitse avaa. Purple Pen lukee Ocad- ja PDF-tiedostoja. Ohjeessa käytetään OCAD-tiedostoa.
 6. Valitse seuraava >.
 7. Aseta mittakaava, valitse seuraava >.
 8. Aseta kartan koko ja suunta.
 9. Valitse kansio johon tiedosto talennetaan, valitse seuraava >.
 10. Valite rastimääritteiden ja ratamerkintöjen symbolit, valitse seuraava >.
 11. Valitse rastien aloituskoodi, valitse seuraava >. 31 on hyvä tässä ei tarvite muuttaa mitään. 
 12. Nyt Purple Pen näyttää kansion, johon tapahtuma tallennnetaan. Valitse maali.

 

Tulostusalueen rajaaminen

Purple Pen näyttää tulostettavan alueen muusta alueesta hieman kirkkaampana. Paperin suunta ja koko on jo asetettu, mutta niitä voi muutta ja asettaa erikseen radoille. 

Tulostusalue on korostettu punaisella.

 1. Valitse tiedostot > asetta tulostusalue > kaikille radoille
 2. Paperin kokoa ja suuntaa voi muutta. Siirrä punaista laatikko alueelle, joka halutaan tulostaa.
 3. Valitse valmis.

Uusi tulostusaluea on korostettu punaisella.