Tävlingsdirektiv

TÄVLINGSDIREKTIV FM-STAFETT G1 2017

(Muokattu 15.9. 21.30 lisätty Kielletyt alueet, viitoitukset,kilpailukeskus)

Regler

I tävlingen följs Finlands orienteringsförbunds grenregler och för FM separata instruktioner (2017) och direktiv utfärdade av arrangörerna. Lagen bör bestå av licensförsedda löpare från samma förening, av vilka en kan vara utlänning. Tävlande deltagare måste vara minst 14 år under tävlingsåret (se grenregler 19.2).

Kartan

Kartan är i 6 färger, storlek A3 i H21, alla andra har A4, skala 1:10 000, ekvidistans 5 m, offset-tryck 9/2017(Grano). Kartan har framställts av Matti Toivonen. Kontrolldefinitionerna är tryckta på kartan och kontrollkoden finns också invid kontrollnumret.

Modellkarta finns på växlingsområdet och fotografering av den är förbjudet. Kartorna samlas in fram till omstarten av de orienterare, som kommer till växling och i mål. Kartorna returneras från info enligt direktiv av speakern. En äldre karta över terrängen finns till påseende på arrangörens internetsidor samt på tävlingsdagen på infotavlan fram till första start. 

Kartan visar eventuella farliga stup eller branter (utmärkta med förstärkt streck på kartan) som kan ligga längs med rutten, se bilden nedan. Det är förbjudet att kliva upp eller hoppa nedför dessa stup/branter.

I tävlingsområdet finns det flera bågskyttebanor nordost om tävlingscentret. Spår, djursstatyer, skjutbanor och stigar mellan dessa som INTE är markerade på kartorna.

Bågskyttebanan har märkt till mall kartan i växling zon.  

Användande special täckena och förklaring

Förbjudane område

Det finns inga andra förbjudna områden i terrängen än markerade på kartan. Snitsel i bågskyttebanor behövs inte upmärksamma i orienterare.

Förbjudna områden markeras på terrängen med ett rödgult förbjudet område på bandet.

Anmälan och ändring av löpordning

Löpordningarna skall meddelas senast torsdag 14.9 kl 20.00 via IRMA. . Lag, som inte meddelat löpordningen enligt givna direktiv erhåller inte rätt till start. Lag, som löper i annan ordning än den meddelade, diskvalificeras.  Laget kan av tvingande skäl (t.ex. ett läkarintyg)  ändra på löpordningen i info lö 16.9.2017 före kl 9.30. Ändringsförslaget lämnas in skriftligt, och TD antingen godkänner eller förkastar ändringen

Tävlingsmaterial

Tävlingsmaterialet hämtas av klubbar från info 16.9.2017 med början kl 8.00. Tävlingsmaterialkuvertet innehåller tävlingsnummer (ej säkerhetsnålar) och Emit-kontrollappar. Alla tävlande löper med nummer. Numret får inte vikas. Tävlingsnummer har tryck med lagets och etappens nummer samt streckkod. Kontrollera att du använder rätt tävlingsnummer i deltagarförteckningen. Tävlingsnumrorna samlas inte in. Anteckna lagets nummer samt etapp på Emit-lappen.

Utrustning

GPS-device med display är förbjuden. Så kallade GPS-devicer utan display är tillåtna. Deras funktion bygger på insamling av data för efteranalyser, inte som fördel under själva tävlingen. Hjälmkamera är tillåten under själva prestationen, men de samlas in vid växlingen och är i karantän till omstarten. Tävlingsdräkten bör vara regelmässig. Spikskor är inte tillåtna.

Emit-stämplingssystem samt hyrkort 

I tävlingen används Emit-stämplingssystem. Samma Emit-kort får användas endast en gång under tävlingen. Kort kan vid behov hyras från info (hyra: 5 euro). Hyrda kort returneras till info. För icke returnerat kort debiteras 80 euro.

Snitsel

Alla snitsel har vit EsSu bandet.

Start och växling 

Starterna är grupperade enligt följande:

H21                                        10:00
H20, H18, H16                    10:20
D21, D20, D18 och D16     10:40
Start- och växlingsområdet finns i TC. Ingång via startporten. Tävlingsnumret och streckkoden bör vara obehindrat läsbara. Emit-kortet avläses och nollas. Efter inläsning till startområdet, får den tävlande inte avlägsna sig därifrån före sin tävlingsprestation.

Startporten öppnas kl 9.30. Undvik rusning och förflytta dig i god tid till startplatsen.

De tävlande förflyttar sig 3 min före sin start till sina platser enligt speakerns och funktionärernas direktiv. Kartorna ges vikta ihanden 1,5 min före start. Kolla att kartans nummer överensstämmer med ditt tävlingsnummer. Kartan får öppnas först efter startskottet. Lag som öppnat kartan före start eller som tjuvstartat diskvalificeras (videoupptagning).

Snitsel till startpunkten (K)bör följas 

Snitsel från sista kontrollen till växling/ mål bör följas. Tävlande, som kommer till växling, stämplar vid mållinjen, ger sin karta åt funktionären, fortsätter till kartplanket och ger kartan, som är försedd med laget nummer, över växlingsbommen till lagets följande stafettlöpare. Därefter förflyttar han sig till stämplingskontrollen.

Ett lag, som tar fel karta diskvalificeras. En tävlande, vars karta någon annan har tagit, får av funktionärerna en ny karta från reservkartpunkten i ändan av växlingsbommen. Tidskompensation för avhämtning av reservkarta ges inte.

Omstart ordnas i enlighet med SSL:s direktiv för de löpare som inte hunnit ut i terrängen eller vars lag har avbrutit eller diskvalificerats. Växlingen stänger 10 minuter före omstarten. Tiden för omstart är när halv av H21-serien har kommit till mål cirka kl 14.10, följ med speakerns anmälningar  

Banlängder

Klass Distansen km Sista etappen km
H21 8-8,3 8,7-8,8
H20 6,2-6,4  
H18 4,4-4,6  
H16 3,9-4,2  
D21 5,6-5,8 6,1-6,4
D20 4,6-4,8  
D18 4,0-4,1  
D16 3,6-3,8  

Alla etapper har snitsel 500 m. H/D21 har sista sträckan längre än alla andra sträckan.

Mål

Snitsel från sista kontrollen till mål. Den högra, separata fållan leder till målet. Lagets placering avgörs vid överskridningen av mållinjen. Tiden kommer från målstämplingen efter mållinjen. Ordningsföljden vid spurtstrider avgörs av måldomaren. Målgången i alla klasser för de tio bästa tas upp med video. Avbrutna anmäler sig vid målet och går genom stämplingskontrollen. Även skadade bör anmäla sig till målfunktionärerna.  Målet stängs kl 16.00.

TC

Gummistövlar rekommenderas till tävlingscentret. Tävlingscentret är model oxtunga.

Info

Infopunkten öppnas i tävlingscentralen 16.9.2017 kl 8.00. 

Omklädning, tvätt och WC:n

Omklädning i fältförhållanden. Tvätten på TC, varmt vatten. WC-vagn finns på TC området. I växlingsfållan finns WC. 

Restaurant

I tävlingscentralen finns en tävlingsrestaurant, där man får köpa varm wok mat och caféprodukter.

Barnpark

Det finns barnpark i TC. Obligatorisk förhandsanmälan per mejl:: muksula@espoonsuunta.fi.

Första hjälpen

En  förstahjälp grupp finns vid målet.

Resultat                                                

Det finns ett flertal on-line kontroller i terrängen, vilket gör det möjligt att följa med tävlingen också via nätet.

Pris

Prisutdelning sker stegvis när medaljlagen är klara. Följ med speakerns anmälningar. FM-medaljer och hederspris ges åt de tre bästa. Plaketter utdelas åt placerade på placeringarna 4–10. Prisutdelning börjar ca. 14.15 (följ med speakerns anmälningar).

Parkering

Parkeringsområdet är  max 1500 meter från TC och därifrån är skyltning  till TC Ingen avgift för parkering.  

Det är förbjudet övernatta och campa i och runt TC.

Funktionärer:

Tävlingsledare: Harri Jakobsson, p. +358 50 4524846
Banläggare: Jouko Jylhä
Bankontrollant: Johan Uusimäki, OK77
Informatör: Pietari Hyvärinen puh: +358 44 5925357       
Resultat: Akseli Galkin ja Risto Kivinen                                  
Restaurant: Virpi Palmen
Speakerns: Sari Nousiainen ja Erkka Laininen
Byggnaden: Jyrki Noponen
Info ja priserna: Marco Halen ja Harri Paakkulainen
Barnpark: Hanna Raasakka                                                               
TD: Unto Kanerva
Juryordförande:
Mikko Eskola TP (ordförande)

Sofia Haajanen SK Pohjantähti

Ville Luoma HiKi

Officiella och uppdaterade tävlingsdirektiven finns i tävlingscentralen.

Espoon Suunta rf.

 

[print-me]