Ohjelman käyttö

Ocad-tiedoston avaaminen

 1. valitse ”tiedosto”.
 2. valitse ”avaa”.
 3. valite ocad- tai oom-tiedosto tietokonnelta.
 4. valitse ”avaa”.

Ocad-tiedostoa tuotaessa oom saatta antaa varoituksen, mutta (yleensä) tämä ei aiheuta minkäänlaisia ongelmia, joten valitse sulje.

 

tiedosto avattuna

 

kartan katselu

 1. Valitse yläpalkistasiirrä”.
 2. Nyt voit liikuttaa karttaa hiirellä ja zoomata riihen rullalla.

 

kartan tallentaminen ocad-tiedostoksi

Kartta kannattaa joskus tallentaa ocad-tiedostona esimerkisi silloin kun radat tehdään Purple Penillä.

 1. Valitse ”tiedostot”.
 2. Valitse ”tallenna nimellä”.
 3. Valitse muodoksi ocad-tiedosto(.ocd).
 4. Valitse ”tallenna”.

 

kartan vieminen PDF-tiedostoksi

Pitää muistaa, että kaikki karta ovat mittakaavassa 1:15 000, jolloin karttaa vietäessä mittakaavaan 1:10 000 mittakaavaa pitää muttaa. 

 1. Valitse ”tiedostot”.
 2. Valitse ”vie tiedostoksi”.
 3. Valitse ”PFD”
 4. Valitse sivun suunta ja aseita mittakaavaksi 1:10 000.
 5. (Valitse sivun koko, mikäli haluat tehdä esim. A4 koon kartan)
 6. Rajaa PDF-muotoon vietävä alue.
 7. Valitse ”vie”.