Kilpailun suojelijan tervehdys

Tervehdys sprinttisuunnistuksen SM-kilpailijoille ja järjestäjille

Hyvät suunnistajat ja suunnistuksen ystävät,

Olen iloinen ja ylpeä, että saan toivottaa teidät tervetulleiksi Espooseen, jossa järjestetään Sprintti-suunnistuksen Suomen Mestaruuskilpailut 11.5.2024. Olen itsekin (entinen) suunnistaja ja innoissani, että työssäni Espoon elinvoimajohtajana pääsen osallistumaan tänään sprintteihin kilpailun suojelijana.

Teillä on edessänne haastava ja mielenkiintoinen sprinttikilpailu, joka vie teidät Tapiolan alueelle, jossa on monia Espoon tärkeitä ja tunnettuja maamerkkejä. Pääsette rastien haun ohessa näkemään Tapiolan keskustaa ja urheilupuiston, jossa on monipuoliset liikuntamahdollisuudet, Tapiolan Kulttuurikeskuksen ja Tapiolan keskusaltaan, jotka ovat arkkitehtonisia helmiä ja osa Tapiolan kansallismaisemaa, WeeGeen ja EMMA:n, jotka tarjoavat kulttuurielämyksiä. Pääsette kokemaan Tapiolan kuuluisat niityt ja hongat, jotka ovat osa Espoon luonnonkauneutta ja rakasta lähiluontoamme, ja ehkä näette vilahduksia Keilaniemen torneista tai Otaniemen innovaatiokeskittymästä, jotka ovat Espoon yrittäjyyden ja osaamisen symboleja ja suomalaisen liike-elämän ja kestävän kasvun ydintä.

Iso kiitos Espoon Suunnalle hienon tapahtuman järjestämisestä ja sprinttisuunnistuksen huippu-urheilutapahtuman tuomisesta Espooseen. Tällaiset tapahtumat eivät olisi mahdollisia ilman seura-aktiivien ja lukuisten vapaaehtoisten omistautunutta panosta, aikaa ja rakkautta lajiin. Arvostamme työtänne suunnistuksen ja liikkumisen ilon puolesta suuresti.

Olemme ylpeitä siitä, että Espoossa on aktiivinen ja innostunut liikunnan ja urheilun yhteisö. Espoo on Suomen liikkuvin kunta ja #EspooLiikkuu on Espoon suosituin hashtag – sitä saa tänään myös koko suunnistava yhteisö käyttää, kun viestitte päivän kilpailuista. Toivon, että nautitte kilpailusta ja Espoon tarjoamista mahdollisuuksista, ja että saatte mukaanne hyviä muistoja ja tuloksia.

Onnea ja menestystä kaikille kilpailijoille ja kiitos kaikille järjestäjille! Muistakaa leimata!

Suunnistusterveisin,

Mervi Heinaro

elinvoimajohtaja
Espoon kaupunki

 

Hälsningar till tävlande och arrangörer i FM-sprintorientering

Kära orienterare och orienteringsälskare,

Jag är glad och stolt över att få välkomna er till Esbo, där FM i sprintorientering ordnas 11.5.2024. Jag är själv en (tidigare) orienteringstävlande och jag är glad över att jag i mitt arbete som Esbos livskraftsdirektör i dag får delta i sprinttävlingar som tävlingens beskyddare.

Framför dig har du ett utmanande och intressant sprintlopp som tar dig till Hagalundsregionen, där det finns många viktiga och välkända landmärken i Esbo. Förutom att söka kontroller kan du se Hagalunds centrum och idrottsparken med mångsidiga motionsmöjligheter, Hagalunds kulturcentrum och Hagalunds centralbad, som är arkitektoniska pärlor och en del av Hagalunds nationallandskap, WeeGee och EMMA, som erbjuder kulturupplevelser. Du får uppleva Hagalunds berömda ängar och parker, som är en del av Esbos naturskönhet och älskade närnatur, och kanske skymtar Kägeluddens torn eller Otnäs innovationscentrum, som är symboler för Esbos företagsamhet och kunnande och kärnan i det finländska näringslivet och hållbar tillväxt.

Ett stort tack till Espoon Suunta för att ni ordnade ett fantastiskt evenemang och tog ett toppidrottsevenemang inom sprintorientering till Esbo. Sådana evenemang skulle inte vara möjliga utan engagemang, tid och kärlek till orientering från klubbaktivister och många volontärer. Vi sätter stort värde på ditt arbete för orientering och rörelseglädje.

Vi är stolta över att det finns en aktiv och entusiastisk idrottsgemenskap i Esbo. Esbo är den mest rörliga kommunen i Finland och #EspooLiikkuu är Esbos mest populära hashtag – den kan idag också användas av hela orienteringsgemenskapen när du kommunicerar om dagens tävlingar. Jag hoppas att du njuter av tävlingen och de möjligheter som Esbo erbjuder, och att du tar med dig goda minnen och resultat.

Lycka till och framgång till alla tävlande och tack till alla arrangörer! Kom ihåg att stämpla!

Orienteringshälsningar,

Mervi Heinaro

Livskraftsdirektör
Esbo stad

 

Greetings to Finnish Sprint Orienteering Championship competitors and organizers

Dear orienteers and orienteering lovers,

I am happy and proud to welcome you to Espoo, where the Finnish Sprint Orienteering Championships will be held on 11.5.2024. I myself am a (former) orienteerer and I am excited that in my work as a Deputy Mayor of Espoo, I will be able to participate in the sprints today as a patron of the competition.

You have a challenging and interesting sprint race ahead of you, which will take you to the Tapiola area, where there are many important and well-known landmarks of Espoo. In addition to searching for checkpoints, you can see the centre of Tapiola and the sports park with diverse sports opportunities, the Tapiola Cultural Centre and the Tapiola Central Pool, which are architectural gems and part of the Tapiola national landscape, WeeGee and EMMA, which offer cultural experiences. You will get to experience Tapiola’s famous meadows and parks, which are part of Espoo’s natural beauty and our beloved local nature, and perhaps catch glimpses of the Keilaniemi towers or the Otaniemi innovation hub, which are symbols of Espoo’s entrepreneurship and know-how and the core of Finnish business life and sustainable growth.

A big thank you to Espoon Suunta for organizing a great event and bringing a top sports event in sprint orienteering to Espoo. Such events would not be possible without the dedication, time and love of orienteering by the club activists and the numerous volunteers. We greatly appreciate your work for orienteering and the joy of sports.

We are proud that Espoo has an active and enthusiastic sports community. Espoo is the most sporty municipality in Finland and #EspooLiikkuu is Espoo’s most popular hashtag – it can also be used today by the entire orienteering community when you communicate about the day’s competitions. I hope that you enjoy the competition, and the opportunities Espoo offers, and that you will bring good memories and results with you.

Good luck and success to all competitors and thank you to all the organizers! Remember to check at all controls!

Orienteering regards,

Mervi Heinaro

Deputy Mayor Economic Development, Sports and Culture
City of Espoo