Kontrollanternas utlåtande

Tävlingen går av stapeln i en av huvudstadsregionens populäraste frilufts- och rekreationsterränger. Terrängen är därför bekant för många orienterare från närområdena men också bland andra orienterare då här intill har arrangerats nationella tävlingar. Terrängen är också en populär träningsterräng för orienterare och andra motionärer.

I terrängen finns många typer av stigar och spår, bl.a. ridstigen som går genom området samt spår av terrängcykling.

 

Terrängen är mycket detaljerad och har många skarpa former, en typisk backterräng. En del kambranter är rent av farliga och därför har arrangörerna markerat dem på kartan. Det är skäl att vara försiktig vid mindre branter också speciellt vid halt före. Kontroller finns också i rätt branta sluttningar, var försiktig även där. I terrängen finns områden med omkullfallna träd.

 

Arrangörerna har funnit jungfruliga områden där det har orienterats väldigt lite under de senaste tio åren. Där syns spår av hjort tydligare än spår som människan gjort.

 

I tävlingsområdet finns det tätt med kontroller, kontrollera därför koden varje gång.

 

Banorna är strängade på ett relativt litet område, men banläggaren har lyckats ta fram de bästa bitarna och lagt lämpliga banor för FM-stafett.

 

I en del av området finns betydande spår av människan i form av bågskyttebanor. Livlig användning och rikligt med bågkyttetavlor, djurstatyer har varit svåra att få med på kartan utan att kartans läslighet tar skada av det. Smala skjutbanor och förflyttningsstigar nära varandra som inte har markerats på kartan. Ej heller skytteställena eller djurstatyerna har markerats på kartan. Djurstatyerna väcker uppmärksamhet och kan vara litet skrämmande. Vissa genomgående stigar finns här, men i övrigt är denna del av terrängen ganska normal. Ingen bågskytteutövning under tävlingarnas gång.

 

Terrängarbetet och renritningen av kartan har gjorts av Matti Toivonen. Då området är detaljerat har normal förenkling gjorts så att kartan är läsbar.

 

Farliga områden och bågskytteområdet har markerats på modellkartor i växlingsområdet.

 

 

Unto Kanerva

TD

 

Johan Uusimäki

bankontrollant

OK77

[print-me]