Sprinttiä koskevat lajisäännöt

Otteet

SUUNNISTUKSEN LAJISÄÄNNÖISTÄ 2013

siltä osin kuin säännöt erityisesti koskevat suunnistuksen kansallisia sprinttikilpailuja, kuten Huippuliiga ja eSprint.

3 Suunnistajan velvollisuudet

3.5 Varusteet ja apuvälineet

3.51 Kilpailijan on käytettävä koko vartalon ja jalat peittävää asua. Asun paita saa olla lyhythihainen.

3.511 Sprinttikilpailussa voidaan käyttää lyhytlahkeisia housuja ja hiha- tonta paitaa.

3.6 Kielletyt alueet

3.631 Sprinttikilpailussa  sprinttikarttaan  kulkuesteenä  tai  kiellettynä alueena kuvattua kohdetta ei saa käyttää kulkureittinä eikä tällaista  kohdetta  saa  myöskään  ylittää,  alittaa,  mennä  läpi  eikä muullakaan  tavoin  käyttää.  Luettelo  tällaisista  kansainvälisten sprinttikartan  kuvausohjeiden (International  Specification  for Sprint  Orienteering  Maps)  mukaisista  kohteista  on  esitettävä sprinttikilpailun kilpailuohjeessa (katso 10.91 q). Liitto ylläpitää luetteloa näistä kohteista internetsivuillaan.

8 Kilpailujen jaottelu

8.3 Kilpailumatkat

8.32 Sprintti on lyhyt, jatkuvaa keskittymistä ja täysivauhtista  etenemistä vaativa suunnistusmatka, jossa puisto- ja metsäsuunnistuksen erityispiirteet pyritään yhdistämään etenkin niin, että reitinvalinnoista ja niiden toteuttamisesta saadaan riittävän vaativia ja yksityiskohtaisia.

8.4 Ulkoiset olosuhteet

8.42 Maasto-olosuhteet suunnistuskilpailussa ovat pääosin metsäiset.
8.421 Erikoissuunnistukset  saavat  piirteensä  siitä  ympäristöstä,  jossa ne suoritetaan (esimerkki: kanootti-, kortteli-, sprintti- ja tunturisuunnistus).

10 Kilpailun järjestäminen

10.9 Kilpailuohjeet

10.91 Kilpailijalle on annettava tai hänen nähtäväkseen kilpailukeskukseen on asetettava kilpailuohjeet, joista ilmenevät:
q)  hiihtosuunnistuksessa ohjeet välinehuollosta, verryttelystä ja suksien testauksesta sekä pyöräsuunnistuksessa polkupyörän katsastusohjeet sekä  sprinttisuunnistuksessa  lista  kansainvälisten  sprinttikartan kuvausohjeiden  (International  Specification  for  Sprint  Orienteering Maps)  mukaisista  kartalla  esteenä    kuvattavista  kohteista  (katso 3.631)

11 Kilpailun toteuttaminen

11.2 Ratojen pituudet ja ohjeajat

11.27 Sprinttikilpailussa  ohjeaika  on  sarjoissa  H35  ja D35  sekä  vanhemmissa sarjoissa karsinnassa 8-12 minuuttia ja finaalissa 8-16 minuuttia, muissa sarjoissa  ohjeaika  on  karsinnassa  10-11  minuuttia ja  finaalissa  12-15 minuuttia.
11.28 Edellä mainittujen kilpailujen, sprinttikilpailua ja keskimatkaa lukuunottamatta, ohjeajoista voidaan poiketa alaspäin.

Lajisäännöt ja kuvausohjeet

Aiheeseen liittyen

Suunnistuksen lajisäännöt 2013

Sprinttisuunnistuksen kielletyt kohteet